„Топлофикация Плевен“ е готова с фактурите за март

14.04.2022 13:47

„Фактурите на клиентите на „Топлофикация Плевен“ за потребената топлинна енергия за месец март 2022 г. вече са готови. От 8 април 2022 г. потребителите могат да заплатят сметките си на каса или онлайн – чрез системата на ePay и по банков път с платежно нареждане. Фактурите вече се разнасят до клиентите.“ съобщиха от дружеството.

През месец март 2022 г. „Топлофикация-Плевен” е доставила на клиентите 34 574 MWh топлинна енергия, което е с около 23 %  повече  в сравнение с м. февруари 2022 г., когато доставената топлинна енергия е 28 157 MWh. Това се дължи основно на по-ниската средна месечна температура за отчетен период, която по данни на НИМХ – гр. Плевен за  м. март 2022 г. е в размер на 3,78 градуса по Целзий, докато през предходния м. февруари 2022 г. същата е била 5,73 градуса по Целзий. Друга причина е по-дългият отчетен период, който за месец март 2022 г. е 30 дни, докато през предходния месец февруари 2022 г. същият е бил 28 дни. За м. март 2022 г. 58,32 % от клиентите на дружеството имат сметки до 100,00 лева, а 79,33 % сметки до 150,00 лева.

През м. март 2022 г. към фактурите за потребената топлинна енергия са начислени 1/3 от годишните такси за дялово разпределение.

Подробна информация за използваната топлина енергия и отчетените единици по уредите за дялово разпределение има поместена на гърба на всяка месечна фактура. Допълнителната информация и анализ за потреблението на топлинна енергия през месец март 2022г. са публикувани на сайта на дружеството – https://www.toplo-pleven.com/.

 

 

#тагове:

НАЙ-НОВИ: