Областна администрация – Плевен организира разчистването на отпадъчни материали в района около язовир „Тотлебенов вал“

14.04.2022 18:04

На 13-ти април в района около язовир „Тотлебенов вал“ беше извършено разчистване на нерeгламентирано изхвърлени строителни отпадъци, сухи клони и дървета, със съдействието на Фондация „Аз съм Кайлъка“ и местни строителни фирми. Бяха извозени около 70 тона отпадъчни материали и депонирани на депо за строителни отпадъци. Почистеният участък дава възможност за безпрепятствено минаване на превозни средства и пешеходци, които посещават парк „Кайлъка“ за спорт, развлечение и отдих.

 

Областна администрация – Плевен приканва гражданите и фирмите да пазят чистотата на парка и да изхвърлят генерираните от тях отпадъци на регламентираните за тази цел места.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: