Стартира проектът „Изкуството – мост за личностна и социална промяна“

13.04.2022 13:07

Проектът „Изкуството – мост за личностна и социална промяна“ стартира днес с встъпителна пресконференция в клуба на БТА в Плевен. Той е за срок от 6 месеца и ще се изпълни от Сдружение „Младежко бюро за социални услуги и граждански инициативи“ Плевен, в партньорство с Възпитателно училище – интернат „Христо Ботев“ – село Подем и със сътрудничеството на СПОФ „Читалища“. Ръководител на проекта е Антоанета Мачева, а консултант – Нина Атанасова.

Проектът цели да въведе нов творчески подход за личностно развитие на девойките настанени със съдебни решения в единственото Възпитателно училище-интернат за момичета в страната, стана ясно на пресконференцията.

В институцията живеят и учат 13 девойки (15-18 год.) и поради териториалната отдалеченост и „затворения” режим на функциониране на институцията, те са дистанцирани от реалния свят. Извънучилищното си време те прекарват в пансиона, без свободен достъп на външни лица и без възможност за смислени и развиващи занимания. Това се отразява на личностното им развитие, както и върху очакваната промяна в поведението им.

Чрез проекта ще се въведат творчески дейности в сферата на театралното изкуство. Ще бъде поставена пиесата „Спящите красавици” на Олег Ковачев. Преди стартиране на репетиционният период ще бъде проведен 4-дневен изнесен обучителен семинар за изграждане на екипен дух в целевата група, ще им бъдат надградени знания и умения за ефективна комуникация и преодоляване на конфликтни ситуации. Това съобщи на пресконференцията режисьорът-постановчик на спектакъла Даниела Димитрова.

„Представлението ще бъде показано в 11-те градове-общински центрове, в залите на местните читалища. След всеки спектакъл ще се проведе дискусия със зрителите по темите на зависимостите, общоприетите обществени норми и здравословен живот.“, коментира още Даниела Димитрова.

Към събитията ще бъдат привлечени младежи, които се водят на отчет към Местните комисии за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, както и младежи от местните общности активно участващи в дейностите на читалищата. Ще бъде заснет късометражен документален филм, който ще бъде представен на финалната пресконференция на проекта и разпространен в мрежата на общодостъпните читалищни библиотеки в област Плевен, за да бъде повод за дискусии с младите хора от местните общности. Планирана е публичност на проекта, за да може темата и идеята му да достигнат до десетки младежи в област Плевен.

Стойност на проекта, финансиран по Национална програма за младежта на ММС, е 18 630,00 лв., а периодът на изпълнение от 1 април до 30 септември 2022 г.

 

#тагове:

НАЙ-НОВИ: