Обучение на педагогически специалисти в град Левски за управление на конфликти

12.04.2022 14:08

На 7 и 8 април в Община Левски се проведе обучение на педагогически специалисти от общинските училища на тема „Управление на конфликти“. Обучението се финансира от Местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни- Левски и е част от Общинска програма за превенция и противодействие на насилие, агресия и противообществени прояви на малолетни и непълнолетни.

Обучението „Управление на конфликти“ представлява съвкупност от техники за справяне в критични ситуации  при взаимодействие с различни хора  и в ежедневни стресови ситуации на противопоставяне на различни страни.

Тренингът е построен чрез използването на различни видове упражнения, дискусии и задачи, които дават възможност за тренировка на практическите умения след получаването на теоретични знания.

Обучителят Емма Берсуцка за обучението и впечатленията и от участниците: 

„Знанията за конфликтите и специализираните умения за управлението им, са полезни в различни сфери, различни социални дейности и като цяло помагат да се подобри както качеството на работните процеси, така и качеството на личните взаимоотношения“ 

„При участващите в обучението се наблюдаваше добро взаимодействие, активност и заинтересованост в процеса от цялата група. Всички участници притежават ценен практически опит, който е свързан с естеството на тяхната работа и в съчетание с обучението, ще се получи ефективен резултат. Беше ми изключително ценно да работя с интелигентни хора, които са запознати с процесите на обучение.“

МКБППМ-Левски пожелава успех на педагозите в следващите обучителни модули.

МКБППМ-Левски

#тагове:

НАЙ-НОВИ: