Инж. Йордан Василев, директор на „Топлофикация Плевен“: Енергийният сектор може да бъде двигател на иновациите и новите технологии

12.04.2022 15:58

„През последните години енергийният сектор претърпява сериозна трансформация. Всяко едно предприятие инвестира в редица подобрения за производство на чиста енергия. Лично зад нашия успех стои дълъг и труден път на модернизация и развитие. Не на последно място в основата е много работа, инвестиции и следване на дългосрочната ни визия за устойчивост.“ заяви инж. Йордан Василев. По думите му енергийният сектор може да бъде двигател на иновациите и новите технологии. „Браншът ни има огромен принос за доброто развитие на регионите и за конкурентоспособността на икономиката като цяло. Перспективата е производство на нисковъглеродна енергия чрез най-модерни технологии, екологични горива, грижа за природата и не на последно място създаване на безопасна и здравословна трудова среда с грижа за устойчивото развитие на регионите, в които оперират предприятията. Всичко това, събрано на едно място, представлява дългосрочната политика на „Топлофикация Плевен“.“ посочи инж. Василев.

Директорът на предприятието беше категоричен, че в технологично и екологично отношение предприятието има най-добрите практики. Също така дружеството е един от големите и стабилни работодатели в региона. „Топлофикация Плевен“ осигурява сигурност и безопасни условия на труд за служителите.

Като успешно реализирани проекти в дружеството, инж. Василев посочи закупуването на американска газова турбина от най-висок клас. „Направихме огромна инвестиция преди 14 години, когато още темата със зеленото производство на енергия не беше актуална. Благодарение на производството на енергия от тази модерна когенерация се допринася за по-чистия въздух в Плевен. Работата на „Топлофикация Плевен“ не води до отделяне на серни оксиди, диоксиди и фини прахови частици. Емисиите на отделяния азотен оксид и въглероден диоксид, при топлофикационните дружества на природен газ са в пъти по-малко спрямо същите при отоплението на дърва и въглища.“ разказа инж. Василев.

„С цел повишаване на количеството високоефективна енергия инвестирахме и в нови газови когененерации. Те ще допълват работата на газовата турбина. В момента се изгражда халето за самите съоръжения. Готови са фундаментите и се работи по металната конструкция. Предстои завършване на строителството с прилежащите ВиК, ел. инсталации, монтаж на тръби, ел. оборудване и котел утилизатори.“ каза инж. Василев. Той обясни, че според разчетите се предвижда всички дейности да приключат до края на годината. Преди да бъдар включени в експлоатация газовите когенератори специалисти на компанията-доставчик ще проведат едномесечни тестове и пускане в експлоатация.

Относно подбора на кадри, инж. Йордан Василев заяви, че той е в основата на устойчивото развитие на всяка една компания. „Добрият мениджмънт е не по-малко важен, защото големи предприятия като нашето трябва да се управляват от лидери и визионери. Всеки един експерт, работещ при нас, помага за изпълнението на поставените цели за модернизация на дружеството. Мога да Ви уверя, че в „Топлофикация Плевен“ работят изключителни професионалисти. Хора с много опит, знания и умения.“ посочи инж. Василев. Той беше категоричен, че младите кадри, прекрачващи прага на предприятието, също са много подготвени. Инж. Василев сподели, че в „Топлофикация Плевен“ има приемственост, с която малко компании могат да се похвалят. Дългогодишните специалисти в предприятието обучават и предават знанията си на бъдещите експерти, „докато младите внасят новаторския дух, който тласка дружеството напред.“ допълни инж. Василев.

„За нас е важно привличането на млади, отговорни и обучени експерти. Това е посоката, която ще ни гарантира бъдещи добри резултати.“, разказа инж. Василев.

 

#тагове:

НАЙ-НОВИ: