Дияна Илиева – Стоянова  встъпи в длъжност заместник окръжен прокурор на Окръжна прокуратура град Плевен

12.04.2022 7:14

На 11 април прокурор Дияна Илиева – Стоянова встъпи в длъжност „зам. административен ръководител – зам. окръжен прокурор“ на Окръжна  прокуратура – Плевен, с ранг „прокурор в АП“. Актът за встъпване в длъжност беше връчен от г-н Владимир Николов  – административен ръководител – окръжен прокурор на Окръжна прокуратура – Плевен.

Прокурор Илиева – Стоянова е назначена на длъжността с решение на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет по Протокол № 11/23.03.2022 година.

Прокурор Илиева -Стоянова е родена  през 1979 година в град Свищов. Завършила е висше образование във ВТУ „Св.Св. Кирил и Методий“ град Велико Търново, специалност „Право“.

Прокурор Илиева – Стоянова има над 18 години общ юридически стаж. В периода от 2003 г. до 2012 г. е разследващ полицай в ОД на МВР – Плевен, а професионалната си кариера в органите на съдебната власт започва през 2012 г. като прокурор в Районна прокуратура – Троян, която изпълнява до 2014 г., а от тогава и до настоящия момент е прокурор в Районна прокуратура – Плевен, където е определена и да изпълнява функциите на говорител на органа.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: