Инж. Йордан Василев: Зад успеха на „Топлофикация Плевен“ стоят хората!

08.04.2022 15:20

Инж. Василев, през последните две години енергийният сектор преминава през трансформация. „Топлофикация Плевен“ има съществена роля в процеса. Какво стои зад успеха Ви?

През последните години енергийният сектор претърпява сериозна трансформация. Всяко едно предприятие инвестира в редица подобрения за производство на чиста енергия. Лично зад нашия успех стои дълъг и труден път на модернизация и развитие. Не на последно място много работа, инвестиции и следване на дългосрочната ни визия за устойчивост. От гледна точка на технологично и екологично отношение мога да Ви споделя, че предприятието отговаря на най-добрите практики в страната. Също така топлофикация е един от големите и стабилни работодатели в региона ни. Осигуряваме сигурност и безопасни условия на труд за нашите служители. Като директор се гордея с компанията и екипа. Връщайки се конкретно на въпроса Ви, моето разбиране за успех е, че енергийният сектор може да бъде двигател на иновациите и новите технологии. Браншът ни има огромен принос за доброто развитие на регионите и за конкурентоспособността на икономиката. Перспективата е производство на нисковъглеродна енергия чрез най-модерните технологии, екологични горива, грижата за природата и не на последно място създаването на безопасна и здравословна трудова среда и грижа за устойчивото развитие на регионите, в които оперират предприятията. Всичко това, събрано на едно място, представлява дългосрочната политика на „Топлофикация Плевен“.

Какво място заема подборът на кадри?

Подборът на кадри е в основата на устойчивото развитие на всяка една компания. Добрият мениджмънт е не по-малко важен, защото големи предприятия като нашето трябва да се управляват от лидери и визионери. От друга, всеки един експерт, работещ при нас, помага за изпълнението на поставените цели за модернизация на дружеството. Мога да Ви уверя, че в „Топлофикация Плевен“ работят изключителни професионалисти. Хора с много опит, знания и умения. Младите кадри, прекрачващи прага на предприятието, също са много подготвени. При нас има приемственост, с която малко компании могат да се похвалят. Дългогодишните специалисти при нас обучават и предават знанията си на новите експерти, докато младите внасят новаторския дух, който тласка дружеството напред.

„Топлофикация Плевен“ е предпочитан работодател в енергийния сектор. С какво предприятието Ви се отличава от останалите в бранша?

Благодаря за високата оценка. Уверявам Ви, че ще продължим непрекъснато да се развиваме, за да я защитим. Може да прозвучи банално или клиширано, но в основата на философията ни стои разбирането, че най-голямото богатство са именно хората. За нас е важно привличането на млади, отговорни и обучени експерти. Това е посоката, която ще ни гарантира бъдещи добри резултати.

Пред какви предизвикателства сте изправени по отношение на иновациите и новите технологии?

С Вас днес ще опровергаем доста митове. Например за топлоцентралите има стереотип, че всичко в тях е останало в късния соц и че едва ли не  вътре хората работят с остаряла апаратура и машини. Истината е, че наред със старата, работи и нова техника, която е базова.

Както при нас, така и в останалите дружества, сме оборудвани с нова техника. Ще дам пример, че преди повече от 14 години, когато още темата със зеленото производство на енергия не беше така актуална, ние закупихме американска газова турбина от най-висок клас. Благодарение на производството на енергия от тази модерна когенерация се допринася за по-чистия въздух в Плевен. Уверявам Ви, че работата на „Топлофикация Плевен“ не води до отделяне на серни оксиди, диоксиди и фини прахови частици. Емисиите на отделяния азотен оксид и въглероден диоксид, при топлофикационните дружества на природен газ са в пъти по-малко спрямо същите при отоплението на дърва и въглища.

Екологичната отговорност е сред основните приоритети на дружеството. Какви нови проекти предстоят?

С цел повишаване на количеството високоефективна енергия инвестирахме и в нови газови когененерации. Те ще допълват работата на газовата турбина. В момента се изгражда халето за самите съоръжения. Готови са фундаментите и се работи по металната конструкция на халето. Предстои завършване на халето с прилежащите ВиК, ел. инсталации, монтаж на тръби, ел. оборудване и котел утилизатори.

Според разчетите се предвижда всички дейности в халето да приключат до края на годината. След това специалистите на компанията-доставчик ще довършат монтажа и следва да бъдат проведени едномесечни тестове и пускане в експлоатация.

Дългогодишната ни политика и постигнатите резултати са доказателство, че енергийният сектор може да бъде екологосъобразен и да съществува хармония между опазването на околната среда и производството на топло и електро енергия.

Какъв е неизползваният потенциал на енергетиката в България?

Страната ни притежава огромен потенциал да развива енергийния сектор. Необходима е дългосрочна държавническа визия, а не закони и наредби „на парче”. Европейците гледат на този бранш като стратегически, защото е базова индустрия за всички дейности. Смятам, че е време да започнем да мислим за това как да запазим предприятията и какви инвестиции могат да се насочат към тях и по-малко да говорим за закриване. Лично в „Топлофикация Плевен“ уверено продължаваме да вървим напред към устойчивото развитие на дружеството.

 

#тагове:

НАЙ-НОВИ: