Временна комисия ще проверява как читалищата в община Плевен стопанисват представената им общинска собственост

01.04.2022 12:03

Временна комисия в Плевен ще проверява управлението и стопанисването на предоставените за ползване имоти, общинска собственост, на читалищата на територията на община Плевен. Решението за сформирането й бе прието от Общинския съвет по предложение на Постоянната комисия по „Образователна политика и читалищна дейност“.

В състава на Времената комисия влизат 9 души – петима общински съветници и четирима представители на общинската администрация. След гласуване местният парламент избра за председател на Комисията Цветелин Горанов и членове от своята квота: Мария Монова, Павлинка Микова, Росен Височков и Валентина Вълчанова. Със заповед на кмета на Общината предстои да бъдат определени и четиримата представители на общинска администрация.

В 30-дневен срок създадената Временна комисия трябва да внесе доклад за своята работа на заседание на Общинския съвет.

 

ОбС – Плевен

#тагове:

НАЙ-НОВИ: