Публично обсъждане на бюджет 2022 на община Долни Дъбник ще се проведе на 29-ти март

23.03.2022 8:18

На основание чл.84,ал.6 от Закона за публичните финанси и чл.18 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местни дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета, Община Долни Дъбник отправя покана към местната общност от гр. Долни Дъбник и кметствата в общината за публично обсъждане на Проекта за бюджет на Община Долни Дъбник за 2022г.,което ще се проведе на 29 март 2022г. от 13,00 часа в Многофункционалната зала в сградата на читалището в гр. Долни Дъбник при стриктно спазване на противоепидемичните мерки във връзка с разпространението на COVID-19.

Материалите за обсъждането са публикувани на интернет страницата на общината : Администрация – Бюджет и финансови отчети – Проект на бюджета на общината.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: