Община Гулянци ще проведе публично обсъждане на проектобюджета за 2022 г.

21.03.2022 16:17

На основание чл. 84, ал.6 от Закона за публичните финанси Община Гулянци организира публично обсъждане на Проекта за бюджет за 2022 година. Обсъждането ще се проведе на 30.03.2022 г. от 14.00 часа, в Конферентната зала на I етаж в сградата на Бюрото по труда гр. Гулянци.

Във връзка с въведените ограничителни мерки с цел овладяване разпространението на COVID-19, публичното обсъждане ще протече при спазване на следните изисквания:

  • На входа на залата ще бъде осигурен пропускателен режим и дезинфектанти;
  • Няма да  се допуска струпване на хора;
  • Ще бъде осигурена дистанция над 1,5 м. между присъстващите;
  • Задължително е  използването  на лични предпазни средства;

Каним граждани, кметове на кметства, юридически лица, представители на средствата за масово осведомяване, ръководители на бюджетни звена, общински съветници и други заинтересовани лица, да вземат участие в публичното обсъждане, при стриктно спазване на посочения ред.

Това информират от Пресцентър на Община Гулянци.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: