Ученици и учители от четири плевенски училища с ясен поглед напред към eвропейското демократично бъдеще

20.03.2022 16:40

На 18.03.2022 г. конферентната зала на ДФСГ „Интелект“, Плевен събра ученици и учители на плевенските училища-европейски посланици – ПГПЧЕ „Димитър Димов“, ДФСГ „Интелект“, ПГ по туризъм „Алеко Константинов“ и ОУ „Валери Петров“, заедно с проф. д-р Ингрид Шикова, международен експерт по европейска интеграция, основател и преподавател в катедра „Европеистика“ в Софийски университет „Св. Климент Охридски“, и д-р Красимира Василева, експерт неформално образование, основател и председател на Национално сдружение на българските Европейски клубове – NABEC за обща дискусия по въпросите за „Темите за ЕС в гражданското образование: Поглед назад, гледане напред“.

Срещата се проведе в рамките на дейностите на проект „Ресурсен център Европа – нов подход към преподаване и изучаване на Европейския съюз в училище“, който се реализира по програма „Еразъм+“, дейности „Жан Моне“ от катедра „Европеистика“ на СУ „Св. Климент Охридски“ и Национално сдружение на българските Европейски клубове. Тя допринася за засилване на сътрудничеството на университетите и средните училища за формирането на гражданска компетентност на подрастващите в европейските демократични общества.

Форумът бе уважен и подкрепен от г-жа Иеремиева – заместник областен управител, г-жа Ирена Христова – главен секретар на областната администрация, г-н Спартански – кмет на община Плевен, г-жа Тотева – началник на РУО – Плевен, г-жа Яна Личева – старши експерт по природни науки и екология, г-н Райков – директор на ДФСГ „Интелект“, г-жа Маринова – директор на ПГ по туризъм „Алеко Константинов“, г-жа Грета Димова – заместник-директор на ПГПЧЕ „Димитър Димов“.

В приветствията си гостите – г-жа Иеремиева, г-н Спартански, г-жа Тотева и г-н Райков пожелаха на учениците да не спират да мечтаят, да бъдат уверени в себе си, убедено да отстояват своите позиции,  аргументирано и обективно да защитават мнението си, да притежават силни силови характеристики, чрез които да променят света умно, осъзнато и морално.

Проф. д-р Ингрид Шикова запозна аудиторията с актуалните теми от дневния ред на Европейския съюз, отговори на вълнуващи учениците въпроси. Тя представи изготвената онлайн платформа по проекта „Ресурсен център Европа“, която се явява академично и педагогическо пространство за експертни познания по темите за ЕС, за гражданското образование, както и предоставящ методически разработки и инструменти в подкрепа на преподаването и изучаването на ЕС. Беше анонсирана и предоставена на учителите издадената преди месец книга „Европа в училище – за учители с въображение“, фокусирала се върху проблема „Как да направим преподаването и изучаването на темите за европейското обединение интересно и обогатяващо?“

С д-р Василева учениците обсъдиха какво е да си „добър гражданин“,  да се проявяваш като активен гражданин, да си гражданин на Европейския съюз. Свободно и открито те изразяваха мнение, изказваха позиция, споделяха за свои граждански инициативи, разказваха за дейности,чрез които са проявявали гражданско поведение и отговорност. Изказаха убеденост в спазването на законите и придържането към „неписаните закони“ и ценности на нашето общество, както и отстояване на европейските ценности.

Учителите споделиха педагогическа практика и мнение относно включването на темите за Европейския съюз в учебните програми по Гражданско образование за XI и XII клас, използването на иновативните и ефективни методи, и подходи за повишаване на осведомеността и активното участие на младите хора в обществения живот, както и необходимостта от изграждането на капацитет за въвеждане на гражданското образование и възпитание в средните училища.

.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: