Преподаватели, докторанти и студенти преминаха обучителен курс по “Указания за извършване на одит на системите за управление ISO 19011:2018”

16.03.2022 10:29
В МУ-Плевен се проведе обучение за извършване на одит на системите за управление – ISO 19011:2018. Обучителният курс е част от планираните дейности на Университетската комисия по качеството и има за цел да запознае курсистите с методологията и изискванията за работа с международните стандарти ISO 9011-2011 и ISO 9001-2015, както и да формира творчески подход към провеждането на одитите за проверка на нивото на управление на образователните процеси във висшето училище. След проведеното обучение участниците в курса ще могат да се включат успешно в работата по поддържане на въведената в Университета Система за управление на качеството и във вътрешното одитиране на структурните университетски звена.
Лектор на семинара бе проф. инж. Георги Тасев, основател и дългогодишен председател на Съюза на специалистите по качеството в България, с огромен опит в областта на междунарадните стандарти по качество.
В курса взеха участие общо 32 преподаватели, докторанти и студенти от всички структурни звена на МУ-Плевен: факултет „Медицина“, факултет „Фармация“, факултет „Обществено здраве“, факултет „Здравни грижи“ и Медицински колеж. След успешното завършване на курса и официалното връчване на сертификатите за придобита компетентност обучените специалисти ще бъдат включени в изпълнението на вътрешните одити в Университета.
Инфо и снимка: фейсбук страница на МУ Плевен
#тагове:

НАЙ-НОВИ: