Инж. Йордан Василев, директор на „Топлофикация Плевен“: Приемствеността между поколенията в нашия сектор е важна за бъдещето на енергетиката

16.03.2022 17:00

 

Разговаряме с инж. Йордан Василев, директор на „Топлофикация Плевен“.

Инж. Василев, напоследък се говори, че ще има нужда от търсене на специалисти на пазара на труда. Каква е ситуацията с кадрите в сектор енергетика?

Прав сте, че енергетиката изпитва остра необходимост от специалисти. Голяма част от младите хора, след като завършат, предпочитат да работят в чужбина или в други отрасли в страната. За съжаление интересът на младите към дейността ни намалява. От части това може да бъде обяснено с по-високите възнаграждение в другите отрасли и чужбина. Считам, че нашата дейност е специфична, отговорна и изисква полагане на значителни усилия за постигане на професионална реализация. За изграждането на един енергетик е необходимо професионално обучение и дългогодишен стаж за усвояването на професията. В нашето дружество, въпреки настъпилите здравна, енергийна и икономическа криза в страната даваме възможност за обучение и реализация на много млади хора.

Според статистически данни във Вашата сфера са едни от високите заплати. Това не мотивира ли младите?

Може би в държавните предприятия е така. В частните ситуацията е малко по-различна. Според мен проблемът се крие в това, че не се прави необходимото да се събуди интересът още в ученическа възраст към дейността ни. Каквито и заплати да има, нали все пак на някой трябва да се дадат. Смятам, че любознателността към специалността ни трябва да се отключи още в училище и след това ние като предприятие да покажем как стоят нещата на практика. За това винаги съм подкрепял дуалната форма на обучение. Чрез съвместната работа с професионалните гимназии се дава възможност подрастващите да се докоснат до същността на работата в една топлофикация. Приемствеността е другият важен момент в кариерното развитие. Специално в нашето предприятие мога да споделя, че по-опитните специалисти винаги са предавали знанията и опита си на младите служители. Необходимо е заедно да допринесем за интереса към професията ни.

Стажът не е ли сигурен старт за кариерното развитие?

Съгласен съм с Вас. Днес обаче не всеки има възможност, донякъде и желание, да работи по специалността си. Факт, след 4-ти курс преди години завършилите трудно си намираха работа, но в последните години сме свидетели, че младите се ориентират към модерните професии. Както казах, аз също вярвам, че стажът е важен за кариерното развитие. За това летните практики са начинът да покажем и убедим подрастващите след като завършат да потърсят работа по специалността си. В редица европейски страни има възможност за стипендии, но в България не е толкова наложена практика, защото може би студентите не искат да се обвързват с договори след завършването си след тази сума.

Спешно трябва да се предприемат мерки за повишаване на интереса в енергетичните специалности. Тук роля имаме ние като бизнес и разбира се образователната система. Младите са новия почерк в енергетиката на България. Не трябва да допускане да ги изгубим. Те са тези, които ще продължат пътя на естествено застаряващите енергетици. Както вече казах, процесът на приемственост е задължителен.

Какви конкретни мерки сте предприели в „Топлофикация Плевен“ за опазване на околната среда?

Ключов аспект от нашата инвестиционна програма е технологично обновление. С цел повишаване на енергийната ефективност на „Топлофикация Плевен“ инвестирахме преди години в нашата американска газова турбина. С тази технология предоставяме още по-екологична енергия на клиентите. Работата на предприятието се подобри. Съоръжението отговаря на всички европейски изисквания за подобен тип мощност.

След края на отоплителния сезон започваме годишния планов ремонт. Ще извършим оглед на топлопреносната мрежа и всички съоръжения в предприятието. Целта на профилактиката е подобряване на качеството на топлоподаването през зимата и минимизиране на възможността за аварии. Направените подобрения в производството повишат надеждността и ефективността на работата на централата. Политиката на дружеството е насочена към опазване на околната среда, здравето на служителите и осигуряване на безопасни условия на труд.

 

 

#тагове:

НАЙ-НОВИ: