Община Червен бряг кани на публично обсъждане на Проекта за бюджет за 2022 година

15.03.2022 10:04
На основание чл. 84, ал. 6 от Закона за публичните финанси и чл. 29, ал. 3 и чл. 31 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местни дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Червен бряг, ръководството на Община Червен бряг кани всички кметове на населени места от общината, бизнес организации, неправителствени организации и граждани от общината за провеждане на публично обсъждане на Проекта за бюджет за 2022 година.
Публичното обсъждане ще се проведе на 22. 03. 2022 г. от 11,00 часа в ритуалната зала на гр. Червен бряг.
Д-р Цветан Костадинов
кмет на Община Червен бряг
#тагове:

НАЙ-НОВИ: