2127 лица са избрали да пренощуват в хотелите в област Плевен през януари, 382 от тях са чужденци.

13.03.2022 11:41

През януари 2022 г., по време на продължаващата епидемична обстановка, в страната са функционирали 1 702 обекта с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване (табл. 1 от приложението). Броят на стаите в тях е 50.8 хил., а на леглата – 102.8 хиляди. В сравнение с януари 2021 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода, се увеличава с 4.2%, а броят на леглата в тях – със 7.9%. Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през януари 2022 г., е 702.0 хил., или с 51.4% повече в сравнение със същия месец на предходната година. Това сочат данните на Националния статистически институт.

Българските граждани са реализирали 435.2 хил. нощувки, а чуждите – 266.8 хиляди. През януари 2022 г. в хотелите с 4 и 5 звезди са реализирани 77.9% от общия брой нощувки на чужди граждани и 43.2% – на българи. В местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 17.1% от нощувките на чужди граждани и 30.7% – на българи, докато в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) те са съответно 5.0 и 26.1%.

Къде сме ние?

Справката на НСИ показва, че през януари тази година местата за настаняване в област Плевен са 21, а броят на леглата – 1153. Реализираните нощувки са 3642, в това число – 916 от чужденци. Броят на пренощувалите лица е 2127, като 382 от тях са чужденци. Общи приходите от пренощували лица са 173 хил. лева, сочат данните на НСИ.

 

#тагове:

НАЙ-НОВИ: