На 1 април Плевенски окръжен съд ще проведе Годишно общо събрание на съдиите

10.03.2022 9:50

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е

Плевенски окръжен съд обявява, че на 01.04.2022 година от 11:00 часа, ще се проведе Годишно общо събрание на съдиите от Плевенски окръжен съд и районните съдилища от съдебния район.

На събранието ще се обсъжда отчетния доклад за работата на Плевенски окръжен съд и дейността на районните съдилища за изминалата 2021 година.

Предстои допълнително уточнение на формата на провеждане на събранието – присъствено или он-лайн, в зависимост от актуалната епидемична обстановка и взетите решения на държавно ниво.

При присъствено провеждане на събранието, представителите на медиите биха могли да направят снимки преди началото му.

 

 

 

                              Служител „Връзки с обществеността“: Ина Минкова

#тагове:

НАЙ-НОВИ: