Обратната връзка ни помага по-добре да разбираме потребностите на клиентите, коментираха експертите на „Топлофикация Плевен“

25.02.2022 15:18

„С търпение, разбиране и комуникативност ние се стремим да разберем нуждите на клиентите и да пречупим мисленето си през тяхната призма. Обратната връзка ни помага по-добре да се вслушаме в потребностите на крайните потребители, като  търсим оптимално решение на всеки отделен казус. За нас клиентът е най-важен. Работим, за да повишим нивото на удовлетвореност от избора на услуги и начина на обслужване.“, заявиха експерти от „Топлофикация Плевен“, с които се свързахме, за да ни споделят конструктивни промени за подобряване на услугите и обслужването, които предприятието прави в последните години.

„По време на директните срещи с клиентите или чрез разговор по телефон, ние ежедневно си поставяме все по-високи цели. Отговаряме експертно на всяко едно запитване и потребителите винаги получават точна информация относно въпроси, свързани с дейността ни. Ние не само даваме съвети на клиентите си, но заедно с тях търсим решение за всеки казус. Доверието на клиентите е най-важно и усилията за него не трябва да спират и за миг.“, споделиха още специалистите на „Топлофикация Плевен“, до които се допитахме. Те категорично заявиха, че ключово за тях е специалното отношение към клиента и винаги коректното изпълнение на поетия ангажимент.

От „Топлофикация Плевен“ коментираха още, че обратната връзка с клиентите им помага да си „сверят часовниците“ и да разберат дали поведението им отговаря на очакванията на потребителите. „По този начин ние във всеки един момент можем да „нанесем корекция“ в начина си на обслужване. Връзката с клиента не само печели доверие, но и ни помага да разберем другата гледна точка. Всички си приличаме по своите нужди, но се отличаваме по начина, по който ги задоволяваме. Разбирайки нагласите, ние излизаме от „зоната си на комфорт“ и ставаме гъвкави в подхода си към клиентите.“, допълниха от дружеството. Според специалистите на плевенската топлофикация, когато се владее умението зa aĸтивнo cлyшaнe, знaчитeлнo се пoдoбpявa cпocoбнocттa дa се paбoти c paзлични типoвe ĸлиeнти, както и дa ce cвъpзвaт eфeĸтивнo cъc cъбeceдницитe, изграждайки пoлзoтвopни oтнoшeния.

Като добри практики за грижа за клиента експертите дадоха възможността за разсрочено изплащане на натрупани стари задължения и програмите им за лоялност.

„Чрез сключване на договор по образец за разсрочено плащане, клиентите могат да платят натрупаните суми от предходни месеци. В договора трябва да се посочи срокът за погасяване на задължението, разпределено на равни месечни вноски. Периодът на разсрочване е не повече от 12 месеца, като първоначалната вноска е в размер на 30% от дължимото към нас.“, напомнят от предприятието. „За периода на договора се преустановява начисляването на лихва върху задължението. Тук трябва да се направи едно уточнение, че клиентите с такъв договор, трябва да продължават да си плащат текущите сметки за консумираната топлинна енергия.“, допълват от централата.

„Клиентите могат да се възползват от отстъпка „Лоялен клиент“ в размер на 3% от фактурираната сума за топлинна енергия без ДДС. В програмата могат да участват всички клиенти, заплащащи в срок текущите си задължения. При плащане по електронен път, отстъпката ще бъде начислена като надвнесена сума по партидата и ще бъде приспадната от следващо задължение.“, заявиха от дружеството. „От програмата „Изряден клиент“ могат да се възползват всеки месец битовите клиенти, използващи топлинна енергия за горещо водоснабдяване, които нямат повече от две неплатени фактури и съдебни или присъдени задължения към „Топлофикация Плевен“. „Изрядният клиент“ се ползва от пределна цена за битово гореща вода в размер до 11,00 лева с ДДС за всеки потребен и отчетен кубик вода.“, заявяват от „Топлофикация Плевен“.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: