„Топлофикация Плевен“ инвестира средства в безопасност и здравословни условия на труд

16.02.2022 14:13

 

„Топлофикация Плевен“ работи изцяло в съответствие с най-добрите практики за управление на безопасността и околната среда. Ние отговаряме на високите екологични стандарти и инвестираме средства в поддържане на най-високите стандарти за безопасност и за опазване на околната среда за настоящите и бъдещите поколения. Това е възможно благодарение на всеотдайната работа на всички наши служители.“, заяви инж. Йордан Василев, директор на „Топлофикация Плевен“ относно приоритетите за управление на предприятието през 2022 г. Той отново изказа благодарност към целия колектив на предприятието за професионалното и отговорно отношение, с което изпълняват задълженията си.

„В предприятието сме внедрили система за управление на здравословните и безопасни условия на труд. По този начин се гарантира сигурността на служителите по време на работния процес.  За нас е от особена важност подобряването на доверието не само на клиентите, но и на колектива. Ние прилагаме решения, които минимизират риска от инциденти в сферата на безопасността и околната среда.“, посочи инж. Василев. По думите му тяхната цел е дружеството да бъде пример за отговорно предприятие, което предоставя  най-доброто качество на услугите. Тази цел може да бъде възможна, само ако нашите висококвалифицирани кадри работят в безопасна и здравословна среда.

„Ние се грижим за безопасността, здравето на служителите и опазването на околната среда. Тези три компонента са част от общата политика за управление на дружеството. При нас стриктно се спазват инструкциите за експлоатация на машините и съоръженията. Поддържаме мощностите ни в добро техническо състояние и осъществяваме работния процес на високо ниво, съгласно изискванията за нашата дейност. Аварийните системи за контрол и известяване при аварийни ситуации са в изправност“, увери инж. Василев.

Директорът на плевенското предприятие посочи, че през последните години са направили сериозни инвестиции за рехабилитацията и подобряването на възможностите на мощностите. „Топлофикация Плевен“ отговаря на високите изисквания за опазване на околната среда и осигуряване на безопасни условия на труд. Нашата професия крие своите рискове, за това ние внимателно следим изпълнението на мерките, гарантиращи безопасни условия на труд.“, подчерта инж. Василев.

„С въвеждането на извънредно положение в страната заради COVID-19 предприехме редица мерки, за да намалим рисковете за здравето на служителите. Следим за стриктното спазване на изисквания на здравните власти при посещение в Клиентския център и паричните салони. Осигурили сме предпазни средства. На територията на топлофикацията се извършва непрекъсната дезинфекция и се спазва безопасна физическа дистанция. Разполагаме с план за действие при промени в епидемиологичната обстановка“, заявява инж. Василев. Той посочи, че ако се налага, ще приложат още по-строги мерки, за да запазят живота и здравето както на служителите на топлофикация, така и на клиентите.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: