„Топлофикация Плевен“ дава възможност за разсрочено плащане на натрупани стари задължения

08.02.2022 13:47

„Топлофикация Плевен“ препоръчва на абонатите със задължения да се възползват от възможността за разсрочено плащане на стари задължения. „За потребителите, които са имали временни затруднения да плащат сметките си в срок, сме предоставили възможност за разсрочено погасяване на дължимото. За целта е необходимо да бъде посетен клиентският център на дружеството, където да бъде сключен договор по образец. В него трябва да се посочи срокът за погасяване на задължението, разпределено на равни месечни вноски.“, напомнят от предприятието. От топлофикация уточняват, че по този начин се опитват да облекчат клиентите си.

„Периодът на разсрочване е не повече от 12 месеца. Първоначалната вноска е в размер на 30% от дължимото към “Топлофикация Плевен“. За периода на договора се преустановява начисляването на лихва върху задължението.“, уточняват от централата.

„Клиентът поема ангажимент да заплаща на вноски просрочените задължения, като едновременно с това заплаща текущите си сметки. Пропускането на повече от една вноска за разсрочване автоматично прави изискуемо цялото задължение.“, допълват от дружеството.

„Топлофикация Плевен“ напомня на всички свои клиенти, че предоставя възможност за получаване на издадените фактури за топлинна енергия в електронен вид (eFaktura) в сътрудничество с „Борика-Банксервиз“. „При желание е необходимо потребителите да декларират валиден имейл адрес, на който ще получават съобщения за издадените на тяхно име електронни фактури. За целта трябва да попълнят „Заявление-декларация“ по образец. Формуляр може да се получи на място в клиентския център или да бъде изтеглен от  https://www.toplo-pleven.com,раздел е-Фактура. Надлежно оформените документи могат да се представят в клиентския център на дружеството с адрес: ул. „Източна индустриална зона” № 128, по пощата, п.к. 93, с куриер, факс /064 895-289/ или на имейл адрес – [email protected]“, обясниха от предприятието.

От Топлофикация Плевен препоръчват, при възможност клиентите да използват електронните начини за комуникация по телефон или да пишат на имейл. „На сайта на „Топлофикация Плевен“ https://www.toplo-pleven.com/, с потребителски номер всеки клиент може да види общото си задължение. Месечните фактури за топлинна енергия са достъпни електронно, като за целта е необходимо да се попълни. “Заявление-декларация“ по образец. Информация и справки, относно начислени суми, разпределена топлинна енергия и др. клиентите могат да получат на тел. 064/ 895 283, 064/ 895 247“, обясняват представители на дружеството.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: