„Винпром Плевен“ ЕАД внесе инвестиционно предложение за изграждане на фотоволтаична система в завода си в град Плевен

08.02.2022 14:30

„Винпром Плевен“ ЕАД внесе инвестиционно предложение в РИОСВ Плевен за изграждане на фотоволтаична система на територията на завода си в гр. Плевен. Целта на проекта е производство на електроенергия от ВЕИ за собствено потребление и отдаване на излишната енергия в електроразпределителната система.

Инвестиционното намерение предвижда подобряване на екологичните резултати на предприятието, намаляване потреблението на електрическа енергия от доставчици – търговци и оползотворяването на неизползваеми терени, собственост на „Винпром Плевен“ ЕАД , което е в пряко изпълнение на политиките на инвеститора в сферата на околната среда, посредством използването на енергия от възобновяеми енергийни източници. Чрез реализирането на проекта, освен повишаване нивото на енергийната независимост на „Винпром Плевен“ ЕАД, инвеститорът цели и оползотворяване на незаети пространства, собственост на дружеството.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: