Трима патолози от Центъра за компетентност на МУ-Плевен представиха опита си на европейски научен форум по дигитална патология

03.02.2022 11:55

На Европейския научен форум по дигитална патология Digital Pathology Day 2021в Белград, Сърбия, учени и изследователи от Департамента по персонализирана медицина на Центъра за компетентност Леонардо да Винчи представиха натрупания опит на висшето училище в обучението по телепатология. Ръководителят на Департамента по персонализирана медицина проф. д-р Савелина Поповска, заедно с водещия изследовател доц. д-р Иван Иванов и докторантът по патоанатомия д-р Поля Дамянова представиха изградената база данни от дигитализирани макроскопски и хистологични препарати, заявявайки достойното място на МУ-Плевен на световната карта по дигитална патология.

Мeдицински университет – Плевен (МУ-Плевен) в партньорство с Българския Алианс по прецизирана и персонализирана медицина (БАППМ) ежегодно организира Академията по молекулярна патология. Висшето училище в Плевен ще бъде домакин на четвъртото издание на форума на тема „Дигитална патология на гърдата“. Академията ще се проведе в периода 3-4 юни 2022 г. като част от съвместната програма на БАППМ и МУ-Плевен за повишаване на квалификацията на специалисти и специализанти по актуални теми от персонализираната медицина и молекулярната патология, все още незастъпени в учебните програми на медицинските университети. Водещ гост-лектор ще бъде проф. д-р Тибор Тот от Швеция, който е международен експерт по патология на гърдата, член на борда на Европейското училище по патология, лектор на Европейското училище по радиология и един от научните директори на Европейската програма за сертифициране за компетентност за рак на гърдата.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: