2 февруари – Световен ден на влажните зони

02.02.2022 13:47

На датата 2 февруари 1971 година, в иранския град Рамсар се подписва Рамсарската конвенция. Това е първият от съвременните глобални международни договори за опазване и устойчиво ползване на природните ресурси, който все още продължава да е единственият договор, насочен към специфични екосистеми – влажните зони.  Първоначално, конвенцията е създадена като международен договор с цел опазване на влажните зони предимно като местообитание на водолюбиви птици. Понастоящем тя разширява своя обхват към всички насоки на опазването и разумното ползване на влажните зони, признавайки ги като екосистеми с жизненоважна значимост за опазването на биологичното разнообразие, управлението на водите и благосъстоянието на човешките общности.

България е сред първите страни, присъединили се към Рамсарската конвенция за влажните зони. Страната ни избира 11 територии, които да влязат в списъка на влажните зони от световно значение или така наречените Рамсарски места. Това са: “Атанасовско езеро”, “Комплекс Беленски острови”, “Дуранкулашко езеро”, “Остров Ибиша”, “Шабленско езеро”, “Местността Пода”, “Поморийско езеро”, “Комплекс Ропотамо”, “Езеро Сребърна”, “Езеро Вая” и „Карстов комплекс Драгоманско блато“.

Най – голямото по площ Рамсарско място в България е разположено на територията на Природен парк „Персина“ и това е „Комплекс Беленски острови“ – включва един голям остров, остров Персин и няколко заобикалящи го по – малки острови, както и прилежаща територия от сушата. Значението на комплекса е голямо, той осигурява местообитание на редица водоплаващи птици, земноводни, влечуги, бозайници, риби, безгръбначни и не на последно място водни растения.  Съвсем наскоро влажната зона на остров Персин, част от световно значимите влажни зони – Рамсарските места, отново стана дом на къдроглавия пеликан.

Тази година Дирекция на Природен парк „Персина“ отбелязва Световния ден на влажните зони 2 – февруари, посветен на местообитанието на къдроглавия пеликан. Мероприятието се проведе в дистанционна форма и в него се включиха  децата от ателиетата „Арт-свят“, „Аз творя“ и „Българознайко“ към Центъра за подкрепа за личностно развитие – Общински детски комплекс – Белене. Малките природолюбители имаха за задача да пресъздадат местообитанието на къдроглавия пеликан на остров Персин с материали, подготвени от техния ръководител г-жа Бистра Нецова и Дирекция на Природен парк „Персина“. За да се направи урока по – въздействащ екипът на Дирекцията на парка подготви кратък информационен клип, а за вдъхновение всяко дете получи стикери с къдроглави пеликани и книга за „Птиците в ПП „Персина“.

В мероприятието се включиха 24 деца. Получиха се невероятно красиви макети, с много детайлна изработка на платформите за гнездене на къдроглавите пеликани на остров Персин в Поддържан резерват „Персински блата“ – пречупващи през детския поглед представата за влажните зони. Всички изработени изделия ще бъдат изложени в Посетителския център на Природен парк „Персина“ и могат ще могат да бъдат видени след 14 февруари.

С настоящият урок заедно с децата отправяме един апел към всички: „Да пазим влажните зони където и да се намират по света, защото това са най-богатите на биоразнообразие екосистеми на Земята“.

Специални благодарности на Центъра за подкрепа за личностно развитие – Общински детски комплекс – Белене,  с директор г-жа Диляна Спиридонова и на ръководителя на ателиета „Арт – свят “, „Българознайко“  и „Аз творя“ г-жа Бистра Нецова за инициативата да отбележим 2 февруари, Световния ден на влажните зони заедно.

Текст: Даниела Каракашева гл. спец. връзки с обществеността и образователни програми към ДПП „Персина“

Снимки: ЦПЛР – ОДК – Белене, г-жа Бистра Нецова

#тагове:

НАЙ-НОВИ: