От днес стартира конкурсът за ученическо есе на тема „Спортът – възпитател на всички поколения”

01.02.2022 9:44

От днес, 1 февруари, стартира конкурсът за ученическо есе на тема „Спортът – възпитател на всички поколения”, организиран от Фондация „Спортен Плевен”, с подкрепата на Министерството на образованието и науката.

От 1.02 до 28.02 всички желаещи ученици от 8 до 12 клас могат да подават своите есета на e-mail на Фондацията [email protected] . Есетата ще се оценяват от комисия, която е съставена от членовете на Фондацията, представител на РУО Плевен и олимпийската шампионка по бокс от Токио 2020 Стойка  Кръстева, която заедно с Директора на Фондацията Николай Иванчев ще връчат наградите на победителите.

Класиранията на есетата ще бъдат публикувани във Фейсбук страницата на Фондацията на адрес: https://www.facebook.com/plevensportsfoundation

Наградите са: първа награда – 150 лева, втора награда – 100 лева и трета награда- 50 лева, както и грамоти за отличените ученици.

Всяко есе трябва да съдържа следната информация:

– име, презиме и фамилия на участника;

– област, община, населено място, пълно наименование на училището, клас;

– телефонен номер на училището;

– телефонен номер на участника;

– електронен адрес на училището;

– електронен адрес на участника.

Конкурсните работи да отговарят на следните изисквания:

– Формат: DOC или DOCX на Microsoft Word;

– Обем: до три печатни страници формат А4;

– Разредка на редове и абзаци: 1,5;

– Подравняване: двустранно;

– Шрифт: Times New Roman;

– Размер на шрифта: 12;

Критерии:

– Демонстриране на познания по темата;

– Теза, съответстваща на формулираната тема;

– Оригиналност и творчески подход;

– Недвусмислено изразяване на лична позиция;

– Удачно подбрани аргументи;

– Използване на подходящи стилово езикови средства за постигане на убедителност и въздействие;

– Спазване на езиковите норми.

Представители на Фондация «Спортен Плевен» са Николай Иванчев, Деница Карамфилова и Димитринка Христова.

 

#тагове:

НАЙ-НОВИ: