Педагогическите специалисти от Детска градина ”Зора” – гр. Червен бряг участват в Learning Teaching Training Activity (C2) “STEM Classroom”

28.01.2022 13:06

Педагогическите специалисти от Детска градина”Зора”- гр.Червен бряг участват в Learning Teaching Training Activity (C2) “STEM Classroom” в град Лоди, Италия, по проект на Програма Еразъм+”Litlle STEM”, в партньорство с предучилищни образователни институции от Естония, Гърция, Италия, България, Турция и Румъния в периода  23-27 януари 2022 г. Домакин на международната среща е Istituto Comprensivo Lodi Terzo.

Целта на обучението е да се обогатят общите и специфични знания на учителите за „ноу- хау” при STEM подхода; да се подтигне положителна промяна в отношението към STEM  и новите техники и методи; учителите да получат широк спектър от идеи свързани с преподаването на математика, интегрирано изкуство, дейности на IWB STEM асоциации, дейности  по математика и обучение по логика; да развиват дигитални умения чрез преподаване  и учебни дейности, които използват рисуване с пиксели, 3D манипулации, кодиране без контакт с образователни роботи (Robottino) , кодиране с помощта на устройства (таблети), онлайн кодиране в Scratch и code.org;

Всеки участник ще се възползва от европейското сътрудничество, ще има възможност да види, анализира, разбере и споделя различни гледни точки или подходи на преподаване и учене. В резултат на това, въздействието на дейността ще се отрази върху педагогическата практика на всеки учител и ще се подобри качеството и резултатите на обучение на децата от предучилищна  възраст.

 

#тагове:

НАЙ-НОВИ: