Инж. Йордан Василев: Екологията и инвестициите в надеждно топлоснабдяване са основни приоритети на „Топлофикация Плевен“

27.01.2022 15:56

През 2022 г. „Топлофикация Плевен“ продължава да развива комбинираното производството на топлинна и електрическа енергия. „Предстои ни един голям проект. Ще инвестираме в изграждане на заместващи производствени мощности за комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия, използвайки двигатели с вътрешно горене. Така ще повишим количеството произвеждана по този модерен начин енергия.“, коментира инж. Йордан Василев, директор на плевенската топлофикация. По думите му това е в унисон с националната стратегия за енергийна ефективност, която кореспондира с европейските политики в сектора. „Надяваме се, когато реализираме тези начинания, това да се отрази положително и върху цената на крайния потребител на нашите услуги.“, допълни инж. Василев.

Директорът на „Топлофикация Плевен“ посочи, че първата и най-важна цел, която са си поставили за 2022 г. е да продължават да произвеждат чиста енергия за крайния потребител и да бъдат активен участник в мисията на Европа за нулеви въглеродни емисии. „Работим за повишаването на енергийната ефективност в предприятието. Инвестициите в зелена енергия показват нашата отговорност към обществото и околната среда. Фокусът и занапред ще бъде в инвестиции в проекти, с които ще осигуряваме още по-качествено топлоподаване“, каза инж. Василев.

Като успешно реализиран проект за повишаване на енергийната ефективност, инж. Василев открои вложените средства в газовата турбина. „Благодарение на отличната работа на газовата турбина предоставяме още по-екологична енергия на жителите на гр. Плевен, както и подобрихме работата на предприятието. Турбината отговаря на най-високите световни стандарти за подобен тип съоръжения. Модерна е и е напълно автоматизирана“, каза инж. Йордан Василев.

Инж. Василев обясни, че през лятото предстои да извършват профилактика и ремонтни дейности на съоръженията и топлопреносната мрежа. „Ще направим оглед на мрежата и абонатните станции. При необходимост ще подменим проблемните участъци. Също така ще извършим реконструкция на част от оборудването в абонатни станции.“ каза директорът на топлофикацията в Плевен. Той допълни, че ремонтните мероприятия през летните месеци се извършват с цел съоръженията да бъдат подготвени за работа през зимата и да се намали до минимум рискът от по-сериозни аварии.

Директорът на „Топлофикация Плевен“ изрази мнение, че един от основните начини да се намали замърсяването на въздуха в Плевен е по-масовото използване на централно топлоснабдяване. „Именно по тази причина, ние се стремим да поддържаме в изправност съоръженията и топлопреносната мрежа. Надяваме се все повече плевенчани да изберат централното топлоснабдяване. Така заедно допринасяме за чистия въздух в града.“, посочи инж. Василев. Относно предимствата, инж. Василев изтъкна, че в сравнение с другите видове отопление парното е с ниска първоначална инвестиция. Клиентите влагат средства само в закупуването на отоплителни тела и индивидуални уреди за дялово разпределение.“, посочи директорът и обърна внимание, че до 2027 г. измервателните уреди задължително трябва да са с възможност за дистанционен отчет.

 

#тагове:

НАЙ-НОВИ: