От утре ограничения и за учениците от област Плевен. Вижте какви!

25.01.2022 16:39

РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ- ПЛЕВЕН

ЗАПОВЕД

М РД-0 1 -34/25 . 01.2022г .
На основание чл. 63, ал. 4 и ал. 7 от Закона за здравето, във връзка с регистрирани
случаи на СОУП-1 9 и отчетена към 25.01.2022 г. 14-дневна заболеваемост 1027.68 на 100 000
население за област Плевен и 1633.03 за гр. Плевен и Решение на Областен кризисен щаб от
25. 0 1 . 2022г.
Н АР ЕЖДАМ :

Въвеждам следните противоепидемични мерки на територията на област Плевен,
считано от 00:00 часа на 26.01.2022 г.:
1 .Преустановяват се присъствените учебни занятия на учениците от 5-ти, 6-ти, 8-ми, 9-
ти и 11-ти клас в училищата на територията на град Плевен, считано от 26.01.2022 г. до
28.01.2022 г. За учениците от 1|-ви до 4-ти клас, както и за учениците от 7-ми, 10-ти, 12-ти
клас и Център за специална образователна подкрепа (ЦСОП) – гр. Плевен, учебния процес
остава присъствен, при спазване на противоепидемичните мерки.
Обучението от разстояние в електронна среда за тези ученици се организира със
заповед на министъра на образованието и науката.
2.Преустановява се провеждането в присъствена среда на всички групови извънкласни
занимания и дейности, дейности по интереси, екскурзии, спортни празници и други,
организирани от училищата за всички възрастови групи, считано от 00:00 часа на 26.01.2022
г. до 04.02.2022 г.
3.Преустановяват се присъствените групови занятия с деца в езиковите центрове,
образователните центрове и други обучителни центрове и школи, организирани от
юридически и физически лица, считано от 00:00 часа на 26.01. 2022 г. до 06.02.2022 г.
4. Забраняват се посещенията на непълнолетни лица в търговските центрове тип МОЛ,
кина, ресторанти, кафенета и други без придружител-родител /настойник или друго лице,
полагащо грижи за непълнолетния, считано от 00:00 часа на 26.01.2022 г. до 06.02.2022 г.
5.Забраняват се посещенията на непълнолетни лица след 22:00 часа в питейните и
нощни заведения, считано от 00:00 часа на 26.01.2022 г. до 06.02.2022 г.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: