От „Демократична България“ с предложения за новите линии на електробусите, подкрепа за младите семейства и дебат за местните налози

25.01.2022 13:31

Общинските съветници от Местна коалиция „Демократична България“ в Общинския съвет на Плевен днес коментираха своите предложения за новите линии на електробусите, заявиха подкрепа за внесената за обсъждане в местния парламент наредба за подпомагане на младите семейства и заявиха готовност за дебат за размера на местните налози. В срещата с медиите участваха доц.д-р Евгения Бързашка, Христо Таслаков и Пепо Петков.

Доц. д-р Бързашка бе категорична, че тяхната група съветници ще подкрепи внесената от БСП нова наредба, с която да се стимулира раждаемостта и отглеждането на деца в община Плевен, защото демографската криза е сериозна и трябва да се търсят начини за справянето с нея. По предварителни разчети за тази цел биха били нужни не повече от 70 000 до 100 000 лв. годишно, а средствата могат да бъдат осигурени по-лесно и след като влезе в сила решението на правителството за безплатни детски градини и този разход отпадне от общинския бюджет.

Христо Таслаков обърна внимание на допълнителните линии, които могат да се въведат в градския транспорт на Плевен, благодарение на новите 14 електробуси. Той подчерта, че по време на срещи с граждани, обсъждания с общинската администрация и с общинската фирма „Тролейбусен транспорт“, са изведени няколко основни направления – към Панорама „Плевенска епопея 1877 г.“, Втора клинична база, Индустриална зона, близките до Плевен села – Опанец и Гривица, както и евентуално да бъдат решени локални проблеми на граждани, които имат труден достъп до градския транспорт като даде пример с жители на част от квартал „Дружба“.

Според Таслаков с новите електробуси може да се създаде балансирана транспортна схема в Плевен.

Пепо Петков акцентира  върху данните от план-сметката за 2022 г. за приходите и разходите от таксата за битови отпадъци в община Плевен като посочи, че се предвижда дефицит от над 8 000 000 лв. По думите на Петков дефицитът всяка година се покрива от други местни налози . Според съветниците от „Демократична България“ трябва да се проведе обществен дебат за размера на местните данъци и такси, за да се провери какво е мнението на гражданите по темата и в каква посока те трябва да бъдат променени, за да има по-ефективно използване на събраните средства.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: