Топлофикация – Плевен: Инвестициите в поддръжката на съоръженията и топлопреносната мрежа осигуряват надеждно отопление през зимата

24.01.2022 12:46

Инвестиционната и ремонтна програми на предприятието са насочени към повишаване на ефективността на работата на мощностите

„Топлофикация Плевен“ инвестира в екологично производство, безопасност на труда и ефективна експлоатация на съоръженията. Инвестиционната и ремонтна програми на предприятието традиционно са насочени към повишаване на ефективността на работа на мощностите и съоръженията в топлоизточника и топлопреносната мрежа. Един от начините за модернизиране е замяна на остарялото и неефективно оборудване с ново.“. Това заяви инж. Йордан Василев, директор на „Топлофикация Плевен“. По думите му с подобренията, които се извършват по съоръженията и топлопреносната мрежа се цели повишаване на ефективността на топлообменните процеси при нагряване на водата за поддържане на качеството на услугите битова гореща вода и отопление. „С тези наши дейности в производството се повишават надеждността и ефективността на работата на централата. Политиките на дружеството са насочени към опазване на околната среда, здравето на служителите и осигуряване на безопасни условия на труд.“, заяви още инж. Василев.

„Нашата цел е да осигурим по-висока сигурност на топлоснабдяването, гарантирана от най-добрите налични технологии от ново поколение. Работим за постигане на по-висока ефективност при производството на енергия. Ние ясно осъзнаваме отговорността, която имаме към опазването на околната среда. По тази причина инвестираме в екологични проекти. С инвестициите ни се намаляват вредните емисии, което прави Плевен по-чисто място за живеене.“, посочи инж. Василев. Директорът на дружеството подчерта, че в дългосрочната им стратегия залагат на екологично енергопроизводство, което не вреди на здравето на хората и пази нашата природа. „С реализацията на инвестиционните ни намерения, България ще получи и по-висока енергийна сигурност. Възможността за по-гъвкаво управление на мощностите е изключително важно за ефективното управление на енергийното потребление в страната.“, добави инж. Василев.

Директорът на „Топлофикация Плевен“ заяви, че ремонтните дейности се извършват по предварително подготвена от тях програма. „Още по време на отоплителния сезон започваме изготвянето й. Програмата включва конкретна локация към онези участъци от топлопреносната мрежа, които са най-амортизирани и дават повече аварии през студените месеци, когато парното в включено. Графиците са направени, така че да се извършат поетапно и профилактиките, и ремонтите. Стараем се така да ги направим, че да минимизираме всички неудобства както транспортни, така и битови за хората.“, посочи инж. Василев. „Съгласно нормативната уредба „Топлофикация Плевен“ е задължена при планови ремонти минимум 15 дни предварително да информират потребителите за предстоящо спиране на топлата вода и съответно да спазва стриктно сроковете, които е посочила за времето на ремонта. С оглед минимизираме неудобството на нашите клиенти се стараем да съчетаем времето за профилактика и времето за ремонти. „, обясни инж. Василев и изрази надежда, че продължаващата вече близо две години пандемия няма да наложи да се правят промени в графиците за профилактика и ремонт.

„В хода на ремонтната програма на територията на „Топлофикация Плевен“ взимат участие външни фирми, всички служители и специалисти на централата.“, каза още инж. Василев. Той посочи, че миналата година успешно е започнало изграждане на частична заместваща мощност в топлоизточника чрез изграждане на когенерация с бутални двигатели с вътрешно горен, успешно са извършени профилактиката и ремонта по съоръженията ѝ. „Благодарение на навременните и превантивни действия, осигуряваме качествено и надеждно топлоподаване към клиентите.“, подчерта директорът на дружеството. Той допълни, че след ремонтните дейности в срок възстановяват засегнатата от ремонтите инфраструктура – улици, площадки, градинки, както и засаждаме нова растителност. „По този начин не затрудняваме плевенчани и не се причиняват неудобства нито за спокойното преминаване в града, нито се нарушава инфраструктурата.“, обясни инж. Василев.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: