Млади учени от МУ-Плевен ще реализират първата българска виртуална биобанка за туморни тъкани

21.01.2022 15:12

Конкурсът „Предприемач в науката“ е финалът на програмата „Предприемачи в науката“ на Фондация „Карол Знание“, в който учените представят научните си разработки като бизнес проекти. Един от носителите на наградата „Предприемач в науката“ е д-р Мариела Василева-Славева с проекта „COSMOS – първата българска виртуална биобанка за туморни тъкани“. Идеята е да бъде създадена онлайн платформа, в която лекарите да попълват клинични данни за своите пациенти. Д-р Василева вече е участвала в създаването на първата биобанка за туморни тъкани от пациенти с карцином на гърдата. В момента работи в екип с доц. д-р Ангел Йорданов, преподавател във Факултет „Здравни грижи“ при МУ-Плевен, който миналата година е създал биобанка за гинекологични тумори. Заедно планират създаването на стартър компания, чрез която да реализират проекта за първата българска виртуална биобанка за туморни тъкани.

Д-р Мариела Василева-Славева завършва медицина през 2011 г. През 2016 г. защитава дисертационен труд на тема „Прогностични и предиктивни фактори при карцином на гърдата“. През 2018 г. е стипендиант на ESSO в отделението по хирургия на гърда на Холандския раков институт в Амстердам, а през 2019 г. печели едногодишна стипендия за изследователска работа на Европейската асоциация по медицинска онкология в Инсбрук, Австрия.

От началото на тази година д-р Мариела Василева-Славева работи към Научноизследователския институт на Медицински университет – Плевен.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: