Услугата „Доставка на лекарства, хранителни стоки и стоки от първа необходимост” е с нови телефонни номера

20.01.2022 17:54

Във връзка с мерките за предотвратяване  разпространението на COVID 19 и в изпълнение на дейностите, предвидени по проект „Патронажна грижа + в община Плевен“  на гражданите на община Плевен е предоставена възможност да се възползват от услугата „Доставка на лекарства, хранителни стоки и стоки от първа необходимост (закупени със средства на потребителите или с други средства различни от тези на договора), заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни услуги ( със средства на потребителите или с други средства различни от тези на договора)”, част от услугата „Патронажна грижа“.

Допустими целеви групи са:

  • Възрастни хора над 54 г. с ограничения или в невъзможност от самообслужване;
  • Хора с увреждания;
  • Възрастни в риск. /Това е лице което е в зависимост от грижа поради увреждане, неподвижност или невъзможност за водене на независим самостоятелен живот/;
  • В случай, че лицето или член на семейството му е поставено под карантина във връзка с COVID-19;
  • Самотен/ни родител/и с дете/ца до 12 г., които са в невъзможност да оставят децата сами.

Създадена е следната организация на работа:

  • Заявки за закупуване и доставка на лекарства, хранителни стоки и стоки от първа необходимост ще се приемат на вече на тел: 064/800-036 и 064/600-260.
  • Заявките се приемат всеки работен ден от 9.00 ч. до 16.00 часа.
  • Заявки, направени след 30 ч., ще се изпълняват на следващия работен ден.
  • Лицата, които искат да се възползват от услугата задължително трябва да уведомят, ако са поставени под карантина, за да бъдат взети съответните предпазни мерки.

 

#тагове:

НАЙ-НОВИ: