„Топлофикация Плевен“ продължава промоционалните си програми, насърчаващи лоялните клиенти

11.01.2022 13:04

„Топлофикация Плевен“ продължава и през 2022 г. промоционалните си програми за клиентите, които плащат в срок сметките си. „Напомняме на потребителите, че могат да се възползват от отстъпка „Лоялен клиент“ в размер на 3% от фактурираната сума за топлинна енергия без ДДС. В програмата могат да участват всички клиенти, заплащащи в срок текущите си задължения. При плащане по електронен път, отстъпката ще бъде начислена като надвнесена сума по партидата и ще бъде приспадната от следващо задължение.“, заявяват от „Топлофикация Плевен“.

„Продължаваме програмата „Изряден клиент“. От нея могат да се възползват всеки месец битовите клиенти, използващи топлинна енергия за горещо водоснабдяване, които нямат повече от две неплатени фактури и съдебни или присъдени задължения към „Топлофикация Плевен“. „Изрядният клиент“ се ползва от пределна цена за битово гореща вода в размер до 11,00 лева с ДДС за всеки потребен и отчетен кубик вода.“, заявяват от дружеството.

От „Топлофикация Плевен“ са предвидили възможността клиентите с натрупани стари задължения за потребена топлинна енергия да ги платят разсрочено. „За целта клиентът трябва да посети приемната на дружеството и да сключи договор по образец за разсрочено плащане на стари задължения. В него потребителят посочва срока за погасяване на задължението, разпределено на равни месечни вноски.“, уточняват от предприятието. От там обясняват, че периодът на разсрочване е не повече от 12 месеца, като първоначалната вноска е в размер на 30% от общото задължение. „За срока на договора се преустановява начисляването на лихва. Клиентът трябва заедно с договорената вноска да погасява редовно и текущите си сметки за отопление и топла вода.“, поясняват от дружеството.

„Клиентите могат да заплащат задълженията си за топлинна енергия чрез системата на ePay, като плащат в брой в офисите, обслужващи EasyPay. Плащане в брой или чрез ПОС терминал може да се извърши в офисите на български пощи или в клиентския център на дружеството с адрес ул. „Източна индустриална зона“ № 128. Задълженията за топлинна енергия могат да бъдат заплащани и по банков път, по сметка на „Топлофикация-Плевен“ в ИНВЕСТБАНК АД.“, заявяват от дружеството. От предприятието съветват клиентите да се възползват от възможността за плащане на сметките онлайн заради увеличаващия се брой заразени с COVID 19.

„Нашите клиенти могат да изберат сами начина за получаване на фактурите – на хартия или по електронен път. Ако имат желание да преминат към Е-фактура, е необходимо да попълнят „Заявление-декларация“ по образец, като декларират валиден имейл адрес, на който ще получават съобщения за издадените на тяхно име електронни фактури.“, заявяват от предприятието, като разясняват, че абонатите могат да получат формуляра на място в клиентския център или го да изтеглят от сайта на дружеството, в раздел “E-Фактура”. Надлежно оформените документи се представят в центъра за работа с клиенти на дружеството или на имейл адрес – [email protected]

„На сайта на дружеството в секция „Проверка на задължения“, чрез въвеждане на потребителски номер, клиентите ни могат бързо и лесно да проверят общото си задължение за топлинна енергия.“, информират от „Топлофикация Плевен“.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: