„Спешна мярка“ влиза в сила за следните маршрутни разписания

05.01.2022 14:20

В Областна администрация Плевен е постъпило писмо от Кмета на Община Плевен – г-н Георг Спартански, с вх.  рег. №ТУ-04-18/31.12.2021г., в което се отправя искане на разрешение за прилагане на  „спешна мярка“ за следните маршрутни разписания:

  • МР № 15101 по линията Плевен-Пловдив;
  • МР № 15101 по линията Плевен-Стара Загора;
  • МР № 15202 по линията София-Плевен;
  • МР №№15112,15109,15107,15105,15103,15101 по линията Плевен-Ловеч;
  • по линията Плевен-Буковлък;
  • по линията Плевен-Върбица
  • МР № 15206 по линията София-Плевен;
  • МР №№ 1142,1145,1147 по линията Плевен-Горна Митрополия;
  • МР № 15204 по линията София-Плевен;
  • МР №№ 1151,1152,1153,1154,1155,1156 по линията Плевен-Тръстеник.

Община Плевен е имала сключени договори за обществен превоз на пътници за описаните маршрутни разписания, след проведена  процедура по Закона за обществените поръчки.

С уведомително писмо вх. рег. №ИП-688/14.12.2021г. до Община Плевен, превозвачът, е заявил, че ще прекрати изпълнението на договора, поради предприети действия по прекратяване на дружеството.

Това обстоятелство съставлява непредвидено за възложителя обстоятелство и го поставя в невъзможност да възложи изпълнението на обществените превози по надлежния ред, което ще направи невъзможно изпълнението им и ще създаде трудности за обществеността.

Като се взе под внимание горната фактическа обстановка и предвид, че Община Плевен – няма възможност да проведе обществена поръчка в толкова кратък срок, бе счетено че, даването на разрешение да се предприеме спешна мярка е с обществено полезна цел, а именно извършване на обществен превоз на пътници по автобусни линии от утвърдените транспортни схеми. Това информират от Пресцентър на Областна администрация Плевен.

 

 

#тагове:

НАЙ-НОВИ: