Mагистрати и служители от Окръжна и Районна прокуратура в Плевен са наградени от Главния прокурор

21.12.2021 8:37

Mагистрати и служители от Окръжна и Районна прокуратура в Плевен са наградени от Главния прокурор, информират от пресцентъра на Прокуратурата.

За проявен висок професионализъм и безупречно изпълнение на служебните задължения като наблюдаващи прокурори по възложените им дела със заповеди на Главния прокурор са наградени Георги Лефтеров Лазаров – прокурор при Окръжна прокуратура – Плевен и Дияна Любенова Илиева- Стоянова – прокурор при Районна прокуратура – Плевен.

За проявен висок професионализъм и образцово изпълнение на служебните задължени са наградени със заповеди на Главния прокурор и Филипина Атанасова Христова – съдебен деловодител в Окръжна прокуратура – Плевен и Силвия Цветанова Цветкова – куриер в Районна прокуратура – Плевен.

Почетните грамоти на прокурор Георги Лазаров и Филипина Христова са връчени от Владимир Николов – административен ръководител на Окръжна прокуратура град Плевен, а на прокурор Дияна Илиева-Стоянова и Силния Цветкова от Пламен Петков – административен ръководител на Районна прокуратура град Плевен.

Заповедите за награждаване са издадени по предложение на административните ръководители.

 

#тагове:

НАЙ-НОВИ: