„Топлофикация Плевен“ постигна заложените екологични цели през 2021 година

17.12.2021 10:19

Какви резултати отчита в края на 2021 година „Топлофикация – Плевен“ и какво да очакват клиентите на дружеството, разговаряме с изпълнителния директор инж. Йордан Василев.

– Инж. Василев, как оценявате изминаващата 2021 г.? Успяхте ли да изпълните поставените цели?

– Ако трябва да обобщя, 2021 г. беше за нас една трудна, но и успешна година. Положихме много усилия. Смятаме, че постигнахме добри резултати в производството на електрическа и топлоенергия. Много важно е да се отбележи, че успехът ни се дължи на професионализма на целия екип. Въпреки всички предизвикателства, с които се сблъскахме, заедно и сплотени продължихме да работим. Нито за ден не прекъснахме обслужването на клиентите и целия производствен процес.

В началото на 2021 г. ние си поставихме много амбициозни цели. Част от тях бяха свързани с повишаване на качеството на предоставяните услуги от дружеството, а други с удовлетворяване на потребностите на нашите клиенти. Към момента гордо можем да заявим, че поставените цели са постигнати.

За последните 12 месеца увеличихме броя на нашите клиенти спрямо предходната година. Продължихме две програми за всички наши коректни потребители, които плащат в срок сметките си за парно и топла вода. Говоря за кампанията „Лоялен клиент“ и „Изряден клиент“. Прави впечатление, че  има стабилен ръст на клиентите, които заплащат редовно месечните си задължения, което за нас е сигнал, че е нараснало доверието в нашето предприятие.

Не мога да пропусна да спомена и факта, че тази година имахме минимален брой подадени възражения по фактурирани суми за топлинна енергия, което е сериозно постижение. Това е резултат от подобрената комуникация с крайните потребители и активната информационна кампания, която проведохме през цялата година със съвети за ефективно използване на услугите ни.

В техническо отношение през годината извършихме редица планови ремонти по топлопреносната мрежа и мощностите ни. Въведохме в експлоатация нови абонатни станции и освен това успяхме да отремонтираме и да подменим оборудването на някои от вече съществуващите на територията на града.

– В резултат на всички подобрения по топлопреносната мрежа и съоръженията, отчитате ли намаляване на големите аварии?

– Основната цел на  ремонтите е именно осигуряване на сигурно и надеждно топлоподаване. Благодарение на подобренията, които извършваме, значително намаляват авариите. Със задоволство можем да кажем, че през вече изминалата година не допуснахме продължително спиране на отоплението в нито една сграда на гр. Плевен. Помогнахме в отстраняването на пропуски във вътрешно отоплителните инсталации на редица учебни, обществени и жилищни сгради.

-Какви резултати отчитате от изпълнението на Вашата екологична политика?

Екологията и опазването на околната среда са наш приоритет. Влагаме значителни средства в зелени проекти и нови съоръжения. Усилията ни са насочени не само към гарантиране на екологичната устойчивост при производството на енергия, но и към изпълнението на европейските изисквания за намаляване на вредните емисии. През годините свършихме и много работа във връзка с реализирането на най-важния проект – пускането в експлоатация на газовата турбина. Чрез тази инвестиция значително повишаваме енергийната ефективност в „Топлофикация Плевен“. Тази инвестиция осигури дългосрочно, устойчиво и екологосъобразно развитие на предприятието.

Благодарение на мащабната модернизация и екологизация на производството, при нас няма отклонения по нито един показател за опазването на околната среда.

– Какви цели си поставяте за предстоящата 2022 година?

-През 2022 г. сме си поставили няколко основни цели, а именно подобряване на екологичните показатели на предприятието. Ще продължаваме да инвестираме в поддържането на доброто техническо състояние на съоръженията, разширяване на топлопреносната мрежа чрез привличане на нови клиенти.

-Какво си пожелавате броени дни преди настъпването на 2022 г.?

В навечерието на Новата година бих искал да пожелания на всички най-вече здраве. В последните две години се убедихме колко е важно то и че не е просто клише, което използваме в пожеланията за различни поводи. Когато сме здрави, можем да реализираме личните и професионалните си цели. Това желая най-искрено и от сърце.

Надяваме се новият отоплителен сезон да бъде успешен и да продължаваме да удовлетворяваме високите изисквания на клиентите за предоставяне на сигурни и качествени услуги. Уверявам Ви, че целият екип на „Топлофикация Плевен“ ще продължаваме да полагаме усилия, за да станем още по-успешни и клиентите да ни припознават като надежден партньор.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: