14 декември – Ден на ветеринаря

14.12.2021 7:00

14.12.vet

14 декември е приет за професионален празник на ветеринарите. На 14 декември 1897 г. е приет Законът за санитарно-ветеринарната полиция, с което се поставя началото на Ветеринарномедицинската служба в България.

Първата ветеринарно-бактериологична станция е открита през 1901 г., а през 1923 г. е открит и Ветеринарно-медицинският факултет при Софийския университет. От 1924 г. ветеринарните служби стават държавни.

Професионалният празник на ветеринарите е обявен с Решение 479 на Министерския съвет от 19 ноември 1993 г.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: