Съюзът на военноинвалидите с декларация към управляващите по повод Деня на хората с увреждания

03.12.2021 8:55

Съюзът на военноинвалидите и военнопострадалите разпространи декларация до Президента, министър-председателя и до бъдещия председател на 47-то НС, депутатите и парламентарните групи по повод днешния Световен ден на хората с увреждания.

Публикуваме я без редакторска намеса:

ДЕКЛАРАЦИЯ

ОТ СЪЮЗА НА ВОЕННОИНВАЛИДИТЕ И ВОЕННОПОСТРАДАЛИТЕ ПО ПОВОД 3-ТИ ДЕКЕМВРИ СВЕТОВНИЯ ДЕН НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ

 УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 47-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Световния ден на хората с увреждания – 3 декември e повод да поставим във фокуса на 47-то Народно събрание на страната ни и общественото като цяло на внимание проблемите на тази специхична група български граждани и хора с увреждания – военноинвалидите и военнопострадалите, хора пострадали и дали живота и здравето си в служба на Род и Родина в изпълнение воинските си конституционни задължения – чл. 59, ал. 1 от Конституцията на Република България, служили на задължителна наборна военна служба.

Военноинвалидите и военнопострадалите – тези български граждани, които са специфична категория хора с увреждания се намират на дъното на социалната йерархия с най-ниските пенсии и незадоволителен здравн-социален-трудов-обществен и всякакъв възможен статус.

Чрез настоящата декларация заявяваме твърдо и настояваме категорично да обсъдим взаимно резултатите от сегашните политики спрямо тази категория български граждани и да начертаем стъпките за постепенното решаване на проблемите и подобряване на незавидното им състояние във всяко отношение като цяло чрез промени в законодателството и административната реализация на правата им.

Ние категорично настояваме за провеждане на една правилна и последователна политика по отношение на правата на военноинвалидите и военнопострадалите и определяне на последователните действия в следващите четири години от мандата на 47-то Народно събрание за решаване законодателните и административни проблеми в тази насока, като осъществим изменения и допълнения в:

 1. Закона за военноинвалидите и военнопострадалите;
 2. Кодекса за обществено осигуряване/КСО/ в чл. 86 като основата на изчисление на пенсиите на военноинвалидите и военнопострадалите от „социалната пенсия за старост” се замени с „линията на бедността”/или минималната работна заплата/;
 3. Закона за хората с увреждания в чл. 70 и вписване на „военноинвалидите” в т. 5;
 4. Изравняване на правата на военноинвалидите и военнопострадалите с тези на ветераните от войните в законтовата им част;
 5. Възстановяване на дейността на Консултативния съвет по въпросите на военноинвалидите, военнопострадалите и ветераните от войните към Министерски съвет – гарант на законовите промени, реализация, фактически грижи и подпомагания, чрез Министерството на отбраната на тази специфична категория заслужили български граждани и хора с увреждания;
 6. Изчистване на проблемите и подоряване на начина и методиката в посока придобиване на ТЕЛК решенията;
 7. Достъпно и качествено здравеопазване, медицинска рехабилитация и социално обгрижване със справедливо подпомагане;
 8. Разделяне на мегаминистреството на труда и социалната политика на основни министрества със собствени специалисти, финансии и политики, като Министерство на хората с увреждания, Министерство на възрастните хора; Министерство на децата и подрастващото поколение. И всичко това на база на социалната проблематика в страната, демографската криза и провеждане на политики спрямо всички тези категории;
 9. Подобрят ефективността на изразходвания публичен социален ресурс и повишат качеството на живот на хората с увреждания;
 10. Ограничат или преустановят наличните корупционни практики при медицинската експертиза на вида и степента на увреждането и в страната като цяло;
 11. Намаляване органите и административните процедури при реализацията на правата на хората с увреждания.

Уважаеми дами и господа,

Службата към Отечеството е върховен дълг на всеки българин и в тази служба, както навсякъде в живото има екстремни ситуации, а във военната такава те са категорично преобладаващи, при които стават наранявания и загиване на военнослужещи, така че отношението към тези български граждани следва да бъде както се казва с повишено внимание, повишена грижа и подпомагане вече като военноинвалиди и военнопострадали.

ОТ РЪКОВОДСТВОТО НА СЪЮЗА

НА ВОЕННОИНВАЛИДИТЕ И ВОЕННОПОСТРАДАЛИТЕ

03 декември 2021 година – София

#тагове:

НАЙ-НОВИ: