До днес се приемат предложения за събития в Спортния календар на Плевен

30.11.2021 7:27

До днес, 30 ноември, Община Плевен приема предложения за спортни събития, които да бъдат включени в Спортния календар за 2022 г. и съфинансирани от Община Плевен. Възможностите за финансово подпомагане на спортни прояви са регламентирани в Правилника за условията и реда за финансово подпомагане на спортни мероприятия, включени в Спортния календар на Община Плевен, съобщават от пресцентъра на местната управа.

Право на финансово подпомагане имат спортни организации по чл. 11 от Закона за физическото възпитание и спорта, като сред изискванията е те да са регистрирани за осъществяване на общественополезна дейност. Заявления и необходимите документи, включително и финансови разчети за предлаганата спортна проява, се подават в Центъра за обслужване на граждани на Община Плевен. През календарната година спортен клуб, спортна федерация или национална спортна организация може да получи съфинансиране за едно спортно мероприятие, което се провежда на територията на общината. Община Плевен също предлага за Спортния календар прояви, които организира самостоятелно.

Правилникът предвижда максимална сума за подпомагане при oрганизиране и провеждане на световни, европейски и балкански първенства в Плевен до 10 000 лева. Международни състезания се съфинансират със средства до 5 000 лева, а национални, регионални, зонални и градски спортни инициативи, включително и за популяризиране на масовия спорт, могат да получат съфинансиранедо 2000 лева.

Предложенията се разглеждат от 7-членна комисия, в чийто състав са  трима общински съветници от ПК по „Младежки дейности, спорт и туризъм”, двама служители от отдел „Спорт“, юрист и финансист от Общинската администрация. В срок до 20 декември комисията обсъжда постъпилите предложения и предлага за утвърждаване на Кмета на Община Плевен проект за Спортен календар. Проектът за Спортен календар се внася за окончателно одобрение в Общински съвет – Плевен, при разглеждане на общинския бюджет.

Пълният текст на Правилника и необходимите формуляри за кандидатстване са публикувани на Интернет страницата на Община Плевен – в меню: Дейности/ Спорт/ Нормативни документи.

През 2021г. в Спортния календар на Община Плевен бяха планирани 22 спортни събития. 12 от тях са одобрени предложения на спортни организации, 10 – по инициатива на Община Плевен. С отделно финансиране при гласуването на бюджета бе подпомогнато провеждането на Маратона на приятелството. Поради сложната епидемична обстановка част от проявите в Спортен календар’2021 бяха отменени.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: