Ангиологът д-р Десислава Бояджиева за диагностиката, профилактиката и нехирургичното лечение на съдовите заболявания.

26.11.2021 17:36

Д-р Десислава Бояджиева е кардиолог с дългогодишен опит и единствения ангиолог в централна северна България. 2003 г. завършва медицина в МУ Плевен. 2012 г придобива специалност Кардиология. Специализира Ангиология в Аджибадем Сити Клиник МБАЛ Токуда София . Призната специалност Ангиология към МУ София-2020 г.
Работи в ДКЦ Авис Медика – от понеделник до петък 08.30 -14.00. Възможности за преглед : Направление 3 с номер 8 за кардиолог и номер 73 за ангиолог. Платен преглед. Преглед чрез здравно осигурителните фондове, с които има договор лечебното заведение.

 – Д-р Бояджиева, какво представлява тази малко позната специалност Ангиология?
– Ангиологията е специалност от областта на вътрешните болести, която се занимава с диагностиката, профилактиката и нехирургичното лечение на съдовите заболявания. Работим съвместно с лекари съдови хирурзи, кардиолози, гастроентеролози, нефролози, образна диагностика и други за оптимизиране на процеса на диагностика и лечение, тъй като навсякъде в човешкия организъм има кръвоносни съдове, а голяма част от пациентите са със съпътстващи заболявания от различни области на медицината.
– С кои заболявания се занимава Ангиологията?
– Обект на Ангиологията са редица социално значими заболявания като острата и хронична артериална недостатъчност на крайниците, аневризми, патология на сънните артерии, дълбоки венозни тромбози и белодробен тромбо-емболизъм, варикозни вени, тромбофлебити, хронична венозна недостатъчност и др.
– Какви методи за диагностика се използват от специалистите ангиолози?
– Най- често използваният метод за диагностика е ултразвуково изследване на мозъчни артерии и вени, на вените и артериите на долни и горни крайници, както и на коремната аорта и нейните клонове( ренални и мезентериални артерии и вени). Измерва се стъпално-брахиалният индекс, който е скринингов показател за наличие на стеснения по хода на артериите на долните крайници, както и за наличие на атеросклероза в други артериални басейни.
– Помага ли кардиологията на работата Ви като ангиолог?
– Кардиологията е най-тясно свързана с ангиологията от всички други вътрешни специалности . Не можем да разделим болните на такива само със сърдечни или само съдови заболявания, така че кардиологията изключително много помага за един комплексен подход при поставяне на диагнозата и лечението на пациентите със сърдечно-съдови заболявания.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: