Централното отопление в Плевен – екологично и ефективно

25.11.2021 14:16

С наближаването на студените зимни месеци „Топлофикация Плевен“ продължава информационната си кампания за клиентите. Целта е крайният потребител да се възползва по най-ефективния и икономичен начин от централното топлоснабдяване и ползването на топла вода.

„Топлофикация Плевен“ съветва клиентите да изберат дистанционния отчет на индивидуалните уреди в домовете си. “ Предимството на дистанционното отчитане е високата сигурност на данните и елиминирането на фактора „човешка грешка“. С уредите с опция за снемане на показанията от разстояние не се налага инкасаторите да влизат в имота. Намалява се и възможността за неправомерно използване на енергия от недобросъвестни съседи.“, уточняват от предприятието.
„Консумираната топлоенергия се фактурира ежемесечно и се изчислява от търговец за дялово разпределение според избрания начин, взет с решение от Общо събрание на етажната собственост. Крайният потребител има възможност да избере между реално отчетена топлинна енергия, чрез дистанционно снемане на показанията или прогнозно, на базата на процентния дял на консумацията в имота от общата консумация на сградата през предходния отоплителен сезон.“, посочват от предприятието. „Ние съветваме клиентите да изберат реален месечен отчет с уреди за дистанционно отчитане, защото с него отпадат изравнителни сметки и влизането на инкасатори в жилищата им.“, добавят от централата. Оттам напомнят, че задължително до 2027 г. топломерите и водомерите в домовете трябва да могат да се засичат от разстояние, съгласно приетите промени в Закона за енергетиката пред 2021 г.
„Цената на горещата вода зависи от количеството топлинна енергия, необходима за подгряване на студената вода, а то не е еднакво за различните сгради. Определя се чрез измерване на показанията от общия водомер в абонатната станция, индивидуалните водомери в имотите на клиентите и топломера на сградата. „Факторите, определящи разлика в количеството изразходвана енергия, са вида на сградната инсталация и изолация, наличие или не на рециркулационна помпа, потреблението в имотите от сградата и външни атмосферни условия.“, добавят от централата.
От „Топлофикация Плевен“ заявяват, че централното отопление предоставя сигурност и дава възможност за предвидимост на семейния бюджет. „С изграждането на нови топлофикационни отклонения и разширяването на топлофикационната мрежа ще се подобри екологичната обстановка в Плевен. Трябва да се работи за проектирането и изграждането на нови квартални мрежи за присъединяване на нови потребители, които до сега са се топлили на дърва и въглища. Нашата цел е да свържем още повече домакинства към топлофикационната мрежа.“, обяснява от предприятието. От „Топлофикация Плевен“ увериха всички клиенти, че през новия отоплителен сезон ще продължават да работят по завършването на проекти, чрез които да развият дейността на дружеството в посока осигуряване на още по-качествено топлоподаване и заедно с него производство на чиста енергия.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: