Регионален военноисторически музей – Плевен завърши успешно проект

19.11.2021 12:21

Успешно завърши изпълнението на проект „Основни мерки в консервацията свързани с опазване на движими културни ценности от Сбирка Д -„Архиви“, Научен архив I и II при Регионален военноисторически музей – Плевен са грижата за правилното съхраняване“.


Постигнати са поставените цели на проекта:
Чрез обновяване на архивните кутии с нови направени от безкиселинни материали, отговарящи на изискванията за съхраняване на движимите културни ценности от Сбирка Д – Архиви: Научен архив I и II, са предприети превантивни консервационни мерки с осигуряване на по-добри условия на тяхното съхранение.


Буферната защитна хартия неутрализира киселинното действие на остатъчните радикали и защитава документите, част от богатото културно наследство.
Информацията за съдържанието на архивните папки е представена в по-прегледен и достъпен вид – чрез съответното етикетиране на архивните кутии и папки, съответстващо на списъците от архивните каси и топографския опис.
Професионалният уред за отчитане на климатологичните параметри, с възможност за мониторинг на отчетените стойности на температура и влажност във фондохранилището, дава възможност за по-прецизно контролиране измененията на параметрите.
В подреден и защитен вид са по-големите фондови единици съхранявани върху хоризонтални стелажи чрез подреждането им в графични папки. Етикетирането на архивните кутии улеснява работата с архивните единици.

Проектът е реализиран с финансовата подкрепа на Министерство на културата, информират от културния институт.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: