За спестяване на ресурси Топлофикация – Плевен влага средства в повишаване на енергийната ефективност

16.11.2021 13:42

„Топлофикация Плевен“ е подготвена да работи на пълна мощност по време на отоплителния сезон. Започналата в края на юли профилактика на съоръженията гарантира ефективната и безопасна работа на централата през зимата, когато потреблението на енергия е най-голямо заради ниските температури. С направените инвестиции правим важна крачка към модернизация на производствените мощности.“, съобщиха от топлофикационното дружеството.

През годините „Топлофикация Плевен“ е инвестирала в екологично производство, безопасност на труда и ефективна експлоатация на съоръженията. Инвестиционната и ремонтна програми на предприятието традиционно са насочени към повишаване на ефективността на работата на мощностите и подмяна на амортизирани участъци от топлопреносната мрежа. Един от начините за модернизиране е замяна на остарялото и неефективно оборудване с ново. „След края на отоплителния сезон извършихме ежегодния планов ремонт. Неговата цел беше подобряване на качеството на топлоподаването през зимата и минимизиране на възможността за аварии. Направен беше оглед на топлопреносната мрежа и абонатните станции. Подменихме определени участъци по топлопреносните трасета. Извършихме реконструкция на част от оборудването в амортизирани абонатни станции.“, обясни инж. Йордан Василев, директор на предприятието.

По думите на инж. Василев с тези реконструкции се постига повишаване на ефективността на топлообменните процеси при нагряване на водата за поддържане на качеството на услугите битова гореща вода и отопление. „Направените подобрения в производството ще повишат надеждността и ефективността на работата на централата. Политиките на дружеството са насочени към опазване на околната среда, здравето на служителите и осигуряване на безопасни условия на труд.“, заяви инж. Василев. В хода на ремонтната програма на територията на „Топлофикация Плевен“ взеха участие външни фирми, всички служители и специалисти на централата.

„Нашата цел е да осигурим по-висока сигурност на топлоснабдяването, гарантирана от най-добрите налични технологии от ново поколение. Работим за постигане на по-висока ефективност при производството на енергия. Ние ясно осъзнаваме отговорността, която имаме към опазването на околната среда. По тази причина инвестираме в екологични проекти. С инвестициите ни се намаляват вредните емисии, което прави Плевен по-чисто място за живеене. Дългосрочната ни стратегия е екологично енергопроизводство, което не вреди на здравето на хората и пази нашата природа.“, заяви инж. Василев. По думите му акумулирането на по-голям финансов ресурс в подобни проекти ще доведе до откриване и на нови работни места. Малките и средни предприятия допринасят за създаване на голям процент от заетост и произвеждат повече от половината добавена стойност на ЕС. „Топлофикация Плевен“ е един от големите работодатели в региона. За нас е важно да привличаме младите и талантливите специалисти, за да развиваме нашето предприятие и то да  продължава да отговаря на всички български и европейски изисквания. Същевременно с реализацията на инвестиционните ни намерения, България ще получи и по-висока енергийна сигурност. Възможността за по-гъвкаво управление на мощностите е изключително важно за ефективното управление на енергийното потребление в страната.“, добави инж. Василев.

Директорът на „Топлофикация Плевен“ посочи, че те работят на природен газ. „Това ни прави предприятие със сериозен потенциал, който постоянно се стремим да развиваме. Както всички знаем, това гориво има съществена роля в краткосрочен и средносрочен план, тъй като е добра алтернатива на други по-замърсяващи източници на енергия. Природният газ несъмнено ще има роля като преходно гориво при  трансформацията към нисковъглеродна икономика.“, заявява инж. Василев. По думите му в контекста на зеления преход, природният газ не само може, а и ще бъде заместител на въглищата поне за определено време. „Благодарение на по-широкото му използване ще се намалят ефективно въглеродните емисии.“, посочи инж. Василев. „Категорично ще продължаваме да влагаме средства в устойчивото развитие. Казано накратко – да се изразходват по-малко невъзстановяеми ресурси, за да станем по-устойчиви на кризи.  С инвестиции в енергийната ефективност, пестим от много ресурси в бъдеще.“, посочи инж. Василев.

Инж. Йордан Василев напомни, че централното топлоснабдяване е сред най-екологичните и безопасни начини за отопление. „Основна мярка за намаляване на замърсяването на въздуха в Плевен е използването на централното топлоснабдяване, посочи инж. Василев. И добави: „Нека мислим екологично за бъдещето.“.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: