Крайната цена за битови абонати на „Кнежа газ” ООД ще бъде намалена с 10 % за периода от 01.11.2021 г. до 31.01.2022 г.

05.11.2021 17:57

Днес, на извънредна сесия на Общински съвет, беше предложен и приет пакет от социални мерки, с който да се подпомогнат битовите потребители на природен газ на територията на Община Кнежа. Така крайната цена за битови абонати на „Кнежа газ” ООД ще бъде намалена с 10 % за периода от 01.11.2021 г. до 31.01.2022 г.


Миналата седмица Ви уведомихме за възникналите затруднения на газоразпределителното дружество „Кнежа газ” ООД за доставка на газ към своите абонати. Те са породени от авария в добивния сондаж на единствения доставчик на дружеството – „Проучване и добив на нефт и газ“ АД. Както вече знаете това наложи ограничаване подаването на природен газ към „Кнежа газ” ООД до минимални дневни количества, крайно недостатъчни за обезпечаване дейността на дружеството.
Тъй като проблемът ще продължи за дълъг период от време, „Кнежа газ” ООД задейства единствената форма на алтернативни доставки на природен газ – доставка на компресиран природен газ (КПГ). Увеличената цена на природния газ отразява тенденцията за продължаващо нарастване на цените на синьото гориво на международните газови пазари. Това от своя страна доведе до неизбежно повишаване цената за крайните клиенти и в Община Кнежа.
Не така стоят нещата при доставката на електрическа енергия. За сега битовите потребители на електрическа енергия са защитени с новата Методика за определяне на цените на ел. енергия, която КЕВР прие.
В условията на инфлация, на постоянно повишаващите се цени на газа, както и на всички стоки и услуги в страната, Община Кнежа ще покрие разхода по компонента „разпределение на природен газ” на битовите абонатите на „Кнежа газ” ЕООД. Средствата за покриване на тези разходи са осигурени от презпълнение на собствени приходи на Обшината.
С предприетите мерки, жителите на Община Кнежа, които използват газ, ще могат да посрещнат по-спокойно зимата и месечните им сметки за газ ще бъдат облекчени с 10 %!
Илийчо Лачовски
Кмет на Община Кнежа
Информация: Пресцентър на Община Кнежа
Снимка: архив Плевен за Плевен

#тагове:

НАЙ-НОВИ: