В РИМ – Плевен днес ще бъде открита изложбата „В зората на просветата“

01.11.2021 7:25

По повод 1 ноември – Ден на народните будители, Регионален исторически музей – Плевен организира изложба „В ЗОРАТА НА ПРОСВЕТАТА“, посветена на 180 години от създаването на Първото светско девическо училище от Анастасия Димитрова в гр. Плевен.


Изложбата включва:
Мобилна постерна изложба „Едно място за всяко нещо и всяко нещо на мястото си“ на НМО – Габрово, която проследява историята на образованието – от килийните през елино-българските училища в Свищов и Карлово до създаването на първото новобългарско училище в Габрово през 1835 г. по идея и със спомоществованието на Васил Априлов и Николай Палаузов. Заслуга имат Неофит Рилски и неговите ученици за откриването на нови взаимни, новобългарски училища в Копривщица, Сопот, Карлово, Калофер по примера на габровското. Отделено е място и на девическото образование, свързано с имената на Анастасия Димитрова и Анастасия Тошева. По повелята на времето взаимните училища се издигат до класни. Появяват се и първите гимназии – Болград (1859 г.), Пловдив (1868 г.) и първата пълна (седмокласна) гимназия в Габрово (1872 г.). Илюстрирано е материалното изграждане на възрожденското училище с помощта на различни документи: волни помощи и разписки за дарени суми.
В изложбата „В ЗОРАТА НА ПРОСВЕТАТА“ специално място е отредено на създаването на Първото светско девическо училище от Анастасия Димитрова в Плевен. Във времена на чужд гнет, това събитие е с огромно значение за националното пробуждане и духовното израстване на българската жена и включването ѝ в обществено-политическия и културния живот на страната. Плевенското девическото училище разчупва съществуващите схващания за мястото и ролята на жената в обществото. Със своята дейност то доказва, че българката има потенциал и способности да участва активно в обществения живот на местно и национално ниво. Анастасия Димитрова посвещава целия си живот в просвещаването и подготовката на много момичета за учителки по българските земи. Те поемат по нейните стъпки и продължават святото ѝ дело, откривайки девически училища в родните си градове.
Чрез оригинални снимки и документи от фонда на РИМ – Плевен на известни плевенски учителки – Елисавета поп Николова, Евламбия Д. Добрева, Елена Анастасова Попхинова, Хицка Драсова и Върба Цонева – наследнички на Анастасия Димитрова, Мита Банкова и Рахила Душанова, се проследява развитието на девическото образование в Плевен. Могат да се видят: контракти за назначаване на учителки, свидетелства за завършена степен на образование в Плевенското девическо училище, документи, свързани с въвеждането на взаимоучителната метода, учебни пособия –тетрадки, дъски за писане, сюнгери, дивити и мастилници, калеми и перодръжки, ръкоделия на ученички и др.
Включени са и множество учебници от XIX в. по различни предмети. Сред тях са: „История славянобългарска“ на Паисий Хилендарски, 1762 г. – Гладичев препис (частично копие); „Буквар с различни поучения“ на Петър Берон, Брашов, 1824 г.; „Евангелие поучително“ или „Софроние“ – известна като първата печатна книга на новобългарски език, съставена от епископ Софроний Врачански, издадена през 1806 г. в Ръмник, Румъния. Преиздадена от Петър Стоянов Търновчанина в печатницата на Стефан Расидескува в Букурещ, 1865 г.; „Българска граматика“ – първа граматика на българския език от Неофит Рилски, Крагуевац, 1835 г.; „Първи понятия за детинско употребление, когато започнат свободно да четат“, превод от френски на Емануил Васкидович, Белград, 1847 г., „Малка книжница. Свещена история за деца“ на Йоаким Груев, изд. Хр. Г. Данов, 1869 г. и др.

Акцент на изложбата е възстановка на възрожденско училище от 1874-1879 г., предоставена от Кметство Вълчитрън. Учебното дело в селото датира още от 1847 г., когато обучението се водило по килийната система от учителя Трифон Копчев от с. Пелишат в частна къща, а след това в местен дюкян. В периода 1874-1879 г. то се е помещавало в селския параклис, представляващ малка постройка от две килии, където учебните занятия са провеждани по взаимоучителната метода от ловешкия учител Пано Митев. Учебни часове се водят там до 1880 г., когато е построена нова сграда за училище. През 2019 г. местното управление възобновява малката постройка, като я превръща отново във възрожденско училище, което може да бъде разгледано от посетители. Тя се намира непосредствено до църквата „Св. св. Константин и Елена“, построена през 1889 г.

Изложбата ще бъде представена на 1 ноември 2021 г. от 17.00 часа в Първо изложбено фоайе на РИМ – Плевен и може да бъде разгледана от посетители до 10.01.2022 г.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: