„Топлофикация Плевен“ продължава програмите за лоялност за клиентите

29.10.2021 13:09

„Топлофикация Плевен“ продължава промоционалната кампания за всички потребители, които плащат редовно сметките си. „Клиентите могат да се възползват от отстъпка „Лоялен клиент“ в размер на 3% от фактурираната сума за топлинна енергия без ДДС. В програмата могат да участват всички клиенти, заплащащи в срок текущите си задължения. При плащане по електронен път, отстъпката ще бъде начислена като надвнесена сума по партидата и ще бъде приспадната от следващо задължение.“, съобщават от дружеството.

SAMSUNG CAMERA PICTURES

„Продължаваме още една програмата за лоялност – „Изряден клиент“. От нея могат да се възползват всеки месец битовите клиенти, използващи топлинна енергия за горещо водоснабдяване, които нямат повече от две неплатени фактури и съдебни или присъдени задължения към „Топлофикация Плевен“. „Изрядният клиент“ се ползва от пределна цена за битово гореща вода в размер до 11,00 лева с ДДС за всеки потребен и отчетен кубик вода.“, заявяват от дружеството.

От „Топлофикация Плевен“ посочиха, че клиентите могат да заплащат задълженията си за топлинна енергия чрез системата на ePay, като плащат в брой в офисите, обслужващи EasyPay. Плащане в брой или чрез ПОС терминал може да се извърши в офисите на български пощи или в клиентския център на дружеството с адрес ул. „Източна индустриална зона“ № 128. Задълженията за топлинна енергия могат да бъдат заплащани и по банков път, по сметка на „Топлофикация-Плевен“ в ИНВЕСТБАНК АД.“, заявяват от дружеството. „При посещение в офисите на предприятието не се изисква „зелен сертификат“, но задължително трябва да се спазват всички противоепидемичните мерки.“, подчертаха от топлофикационното предприятие.

„Нашите клиенти могат да изберат сами начина за получаване на фактурите – на хартия или по електронен път. Ако имат желание да преминат към Е-фактура, е необходимо да попълнят „Заявление-декларация“ по образец, като декларират валиден имейл адрес, на който ще получават съобщения за издадените на тяхно име електронни фактури.“, заявяват от предприятието, като разясняват, че абонатите могат да получат формуляра на място в клиентския им център или да го изтеглят от сайта на дружеството, в раздел “E-Фактура”. Надлежно оформените документи се представят в центъра за работа с клиенти на дружеството или на имейл адрес – [email protected]

„На сайта на дружеството в секция „Проверка на задължения“, чрез въвеждане на потребителски номер, клиентите ни могат бързо и лесно да проверят общото си задължение за топлинна енергия.“, информират от „Топлофикация Плевен“.

От предприятието заявиха, че централното топлоснабдяване е екологичен, сигурен и икономичен начин за отопление. „То внася комфорт и уют в домовете на хората. Клиентите ни имат възможност да регулират топлината във всяка стая чрез вентилите на радиаторите си.“, посочиха от дружеството. Оттам отново посъветваха потребителите да не слагат пред радиаторите завеси, декоративни решетки и масивни мебели, защото те пречат на топлообмена в помещенията

#тагове:

НАЙ-НОВИ: