„Топлофикация Плевен“ предлага на клиентите гъвкав подход за изплащане на натрупани стари задължения

29.10.2021 15:07

„Топлофикация Плевен“ продължава своята активна и постоянна информационна кампания относно възможностите, които имат клиентите за изплащане на натрупани стари задължения. „Като социално-отговорно предприятие, ние прилагаме гъвкав подход при работа с клиенти, които поради финансови затруднения не са имали възможност да платят на време сметките си за парно и топла вода. За погасяването им, потребителите трябва да посетят приемната на дружеството и да сключат договор по образец за разсрочено плащане. В него се посочва срокът за погасяване на задължението, разпределено на равни месечни вноски.“, заявяват от предприятието. От централата обясняват, че периодът на разсрочване е не повече от 12 месеца, като първоначалната вноска е в размер на 30% от дължимото. За периода на договора се преустановява начисляването на лихва върху задължението. „Заедно с вноската за старото задължение, клиентите трябва да плащат редовно и текущите си сметки за отопление и гореща вода.“, допълват от топлофикационното предприятие.

„При погасяване на всички минали задължения, потребителите на топлофикация ще плащат всеки месец пределна цена за топла вода в размер до 11,00 лева с ДДС за всеки консумиран и отчетен кубик. Всички лоялни клиенти на топлофикационното предприятие получават и отстъпка в размер на 3% от фактурираната сума без ДДС“, съобщават от плевенското предприятие. Оттам посочват, че за да се възползват клиентите от отстъпката за парно и топла вода, не трябва да имат съдебни или присъдени задължения към дружеството към последния ден на месеца, за който се издава фактурата.

От топлофикационното дружество уточняват, че полагащата се отстъпка от 3% от сумата без ДДС се начислява веднага при заплащане на каса на „Топлофикация-Плевен“. „При плащане по електронен път, тя ще стои като надвнесена сума по Вашата партида. Същата ще бъде приспадната от следващо задължение.“, уточняват от дружеството.

„Задълженията за потребената топлоенергия могат да се плащат чрез системата на ePay в брой в офисите, обслужващи EasyPay или чрез ПОС терминал в клиентския център на дружеството с адрес ул. „Източна индустриална зона“ № 128. Сметките за парно и топла вода могат да бъдат заплащани и по банков път, по сметка на „Топлофикация-Плевен“ в ИНВЕСТБАНК АД.“, добавят от централата.

„Топлофикация-Плевен“ предоставя възможността и за получаване на електронна фактура. За тази цел е необходимо клиентите да попълнят „Заявление-декларация“ по образец. В него трябва да декларират валиден имейл адрес, на който ще получават съобщения за издадените на тяхно име електронни фактури. Формулярът могат да получат на място в клиентския център или да го изтеглят от сайта на предприятието, в раздел „Е-Фактура“. Надлежно оформените документи се представят в клиентския център на дружеството или на имейл адрес – [email protected].“, посочват от плевенското предприятие.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: