Младежи от Тръстеник и Долна Митрополия се присъединяват към авиационното семейство на ВВВУ „Георги Бенковски“

29.10.2021 7:37

Ръководствата на СУ “Евлоги Георгиев“- гр. Тръстеник
и СУ“Васил Априлов“- гр. Долна Митрополия сключиха договори за съвместна дейност.
С началото на новата учебна година стартираха и първите съвместни начинания чрез програмата на МОН „Занимания по интереси“.


Програмата има за цел да се създадат условия за творческото развитие и осмисляне на свободното време на учениците, за създаване на собствен стил на учене и трайни навици за планиране на учебното и извънучебното време у учениците и стимулиране на тяхното творческото развитие.
В сътрудничество между ВВВУ „Георги Бенковски “ и средищните училища на територията на община Долна Митрополия започнаха своята дейност три клуба.


– Клубове по „Роботика“ с ръководител подполковник доц. д-р инж. Мартин Камбушев –главен асистент в катедра Катедра „Електротехника, автоматика и информационни технологии“ с учениците от 11 и 12 клас от СУ“Васил Априлов“- гр. Долна Митрополия и СУ“Евлоги Георгиев“-гр. Тръстеник .
След преминаването на курса в клуб „Роботика“, участниците ще придобият знания и умения свързани с изследване, конструиране, управление, програмиране и експлоатация на роботизирани и мехатронни комплекси. Учениците ще създават истински роботи и с тяхна помощ ще пресъздават модели от заобикалящия ни свят.
– В клуба по „Авиомоделизъм“ с ръководител полковник доц. д-р инж . Димитър Димитров-началник Катедра „ Електроника, навигация и комуникация в авиацията“, участниците ще придобият технически умения, ще развият въображението си, ще се научат да работят в колектив .
Участници са ученици от 7 клас на СУ „Васил Априлов“. Те ще решават творчески задачи с проблемен характер и ще изработят авиомодел по чертеж.


Заниманията на клубовете ще се провеждат във ВВВУ „Георги Бенковски“.
Клубовете ще приключат своята дейност с представителни изяви – изложба и демонстрации през юни 2022 година.
Началото на интересния и интригуващ път в науката бе поставено в присъствието на представители на ръководствата на трите образователни институции.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: