Насрочиха консултации за състава на подвижните секционни комисии в община Плевен

26.10.2021 14:05

Консултации за определяне състав на подвижните секционни избирателни комисии (ПСИК) на територията на община Плевен ще се проведат на 29 октомври, петък от 11 часа в Заседателната зала на местната администрация. За това информират от Пресцентъра на Общината.

В консултациите участват парламентарно представените партии и коалиции, може да участват и други партии и коалиции. Консултациите се провеждат не по-късно от 12 дни преди изборния ден.

При консултациите партиите и коалициите следва да представят и документите съгласно чл.91, ал.4 от Изборния кодекс и Решение №644-ПВР/НС на ЦИК, а именно:

  1. писмено предложение за състав на ПСИК, което съдържа:

– наименованието на партията или коалицията, която прави предложението;

– имената и ЕГН на предложените лица;

– длъжността в комисията, за която се предлагат;

– образование, специалност;

– телефон за връзка с предложеното за член на ПСИК лице.

  1. заверено от партията копие от удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от 02.09.2021 г., или копие от решението за образуване на коалицията за участие в изборите за 46-то Народно събрание. С тях се удостоверяват имената на лицата, представляващи партията или коалицията;
  2. когато в консултациите участват упълномощени лица, се представя пълномощно, подписано от представляващите партията/ коалицията, или заверено копие от такова пълномощно;
  3. списък на резервните членове, които да заместят предложените от партиите и коалициите лица за състави на ПСИК, когато правомощията на член на ПСИК се прекратят предсрочно или когато член на ПСИК не се яви в изборния ден. Заместването се извършва с решение на РИК. Списъкът трябва да съдържа данните, посочени в т.1.

Представените документи остават като неразделна част от протокола на консултациите и се изпращат с предложението на Кмета на Общината до Районна избирателна комисия – Плевен.

Поканата за насрочване на консултации за определяне състав на ПСИК е публично оповестена на интернет страницата на Община Плевен в категория Дейности“, меню „Избори“, подменю  „Избори за президент и вицепрезидент и Народно събрание 14.11.2021 г.“ и меню „Актуална информация“.

 

#тагове:

НАЙ-НОВИ: