Венцислав Фердинандов встъпи в длъжност като заместник-окръжен прокурор на Окръжна прокуратура-Плевен

25.10.2021 16:08

На 25.10.2021г. прокурор Венцислав Фердинандов встъпи в длъжност „заместник на административния ръководител – заместник-окръжен прокурор на Окръжна прокуратура-Плевен“. Актът за встъпване в длъжност беше подписан и връчен от господин Владимир Николов административен ръководител – окръжен прокурор на Окръжна прокуратура-Плевен.
Прокурор Фердинандов е назначен на тази длъжност с решение на Прокурорската колегия на Висш съдебен съвет от 29 септември 2021г.
Венцислав Фердинандов е завършил висшето си образование в СУ“Св.Климент Охридски“ през 1999г., специалност „Право“. От тогава до днес е работил в Прокуратура на Република България. Заемал е последователно прокурорски длъжности в Района прокуратура-Плевен и Специализирана прокуратура – София. Притежава най-високия магистратски ранг – „Прокурор във ВКП и ВАП“.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: