ВВВУ „Георги Бенковски“ сключи меморандум с Висшето училище по телекомуникации и пощи

22.10.2021 11:02

Висше военновъздушно училище  „Георги Бенковски“ и Висшето училище по телекомуникации и пощи сключиха  меморандум за сътрудничество.

Ректорите на двете висши училища бригаден генерал Юлиян Радойски и професор д-р Миглена Темелкова потвърждават стремежа за сътрудничество и партньорство чрез разнообразни по форма, съдържание и практически резултати учебни и научни дейности в името на съвременните изисквания към висшето образование.

Ще се реализират интердисциплинарни дейности в областта на професионално направление 5.3 „Комуникационна и компютърна техника” и на професионално направление 3.7 „Администрация и управление”.

Меморандумът предвижда партньорство както между преподавателските и научни екипи, така и интересни начинания между студентите и курсантите от двете училища, информираха от Пресцентъра на ВВВУ.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: