В ДГ „Слънце“ – град Левски работят успешно по проекти

20.10.2021 9:22

Въпреки трудните предизвикателства на времето, в което живеем и работим, педагогическият екип на ДГ „Слънце” – Левски търси и открива нови възможности за развитие.

През 2021 г. се реализира проект „Детската градина – зелена, цветна и красива”, финансиран от ПУДОС, на стойност 5000 лв., чрез който двора на централната сграда бе озеленен и оборудван с нови съоръжения за игра,информират от детското заведение.

То бе одобрено да работи по Национална програма  „Успяваме заедно” Модул 2: „Иновативна детска градина”.

Основните цели на проекта са свързани с разработване на учебна структура с динамичен план, активности и методи за ефективна работа, подчинени на компонентите на STEM подхода.

Светлана Фидосиева и Снежина Любенова са учителите-новатори, които чрез игрови и интерактивни методи ще въведат опитно-практическата дейност, като водеща в учебния процес.

„Нашето бъдеще” е основната тема на дейностите по проекта. Интегрираните STEM  ситуации ще се провеждат в специално изграден център, оборудван с LEGO строители, логически конструктори, занимателни математически игри, лаборатории за експерименти и опити.

В тази иновативна образователна среда децата от подготвителните групи ще имат възможност да творят, моделират и проектират бъдещето на света. В проекта са включени общо 51 малки участници и техните родители, като партньори в част от дейностите. Закупените дидактически средства са на стойност 3500 лв. Проектът ще приключи през май 2022 година.

Чрез проектните дейности ДГ „Слънце” ще утвърди иновативната си визия за учебно заведение, в което чрез прилагане на съвременни образователни технологии се създават благоприятни условия за развитие на множество компетентности у децата.

Снимки: ДГ „Слънце’

#тагове:

НАЙ-НОВИ: